Helse og sosial Hjelp til utdanning Fagforbundet Narvik gir rentefrie lån til medlemmer som tar fagbrev. Økonomi skal ikke stoppe de interesserte, sier Knut Nilsen, hovedtillitsvalgt i Narvik kommune. I tillegg til å søke stipend fra Fagforbundet sentralt, bruker Fagforbundet i Narvik av sitt overskudd på rentefrie lån til medlemmene. De kan låne inntil 20.000 kroner til fagbrevutdanning eller til energisparende tiltak i hjemmet. Vi tar av kassa og bruker på våre. Det har også vist seg å være et godt vervetiltak. Vi har fått mange nye medlemmer. Nå opprettes det to klasser for 32 helsefagarbeidere. I dag jobber de på assistentnivå i alt fra boliger til sykehjem. Det er Fagforbundet Narvik som sammen med AOF har startet kurs for voksne arbeidstakere som ønsker å avlegge fagprøven innenfor helsearbeiderfaget.    KES Nødvendig kompetanse Fagskoleutdanning blir stadig mer etterspurt. Tendensen vil fortsette med samhandlingsreformen. De roper på kompetanse, og vet ikke at den allerede fins, sier Lise Larsen. Hun sikter til at mange kommuner ikke er kjent med fag- skolenes eksistens. Det første vi må få gjort, er derfor å informere våre arbeidsgivere om fagskolene, sier leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial Telemark. Hun var en av flere tillitsvalgte som deltok på Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2011 i Bergen nylig. Monopolpoeng Helge Halvorsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd, bekrefter at det er stort behov for informasjon om fagskolene. Han sier at da fagskolerådet ble opprettet i 2010, var det knapt noen som hadde oversikt over sektoren. Halvorsen merker en økende etterspørsel etter fagskolekompetanse blant arbeidsgiverne. Men han tror en av forutsetningene for at flere skal være interessert i å ta en fagskoleutdanning, er at HASTER: Behovet for fagskolekompetanse i kommunene øker med samhandlingsreformen, mener Øyvind Alseth. Her sammen med Lise Larsen (bak) og Wenche Skorbakk videreutdanning innen yrkesfagene må gi bedre karrieremuligheter. Fagskolepoeng må ikke bli som monopolpenger du føler deg rik mens du holder på, men poengene har ingen verdi. Større ansvar Ett av målene i Kompetanseløftet 2015 var at 6000 personer skulle ta fagskolen innen helse- og sosialfag i perioden 2007 2010. Øyvind Alseth, rådgiver i Helsedirektoratet, opplyser at bare 2900 gjennomførte en slik utdanning. Han tror mangelfull finansiering av utdanningen delvis kan forklare den lave interessen. Først høsten 2009 fikk vi en forbedret finansieringsordning med satser som skal dekke tilbyders driftsutgifter. Bevilgningene til fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag har økt fra om lag 10 millioner kroner i 2006 til 80 millioner i budsjettet for 2012. Det innebærer at studentenes utgifter er betydelig redusert. Alseth håper det vil gi økt rekruttering. Norgesmester fikk halv stilling LITE FRISTENDE: Solbjørg Byberg får ikke full stilling. Solbjørg Byberg søkte på det som var av ledige stillinger i hjemkommunen Egersund da hun var ferdig helsefagarbeider i august. Hun kunne velge og vrake vel og merke blant helgestillinger. Hun takket ja da hun ble tilbudt 53 prosent fast stilling ved Lundeåne bo- og servicesenter. Jeg er glad for at jeg har fått litt, men kunne godt tenke meg større stilling, sier Byberg, som sammen med Edel Susann Hetland ble kåret til Norges beste helsefagarbeider i fjor. Hun syns det er en overgang fra å arbeide 100 prosent som lærling til halv stilling pluss ekstravakter. Jeg har ikke mer rett enn andre til full stilling, men jeg er redd det går ut over rekrutteringen når vi som er ferdig utdannet ikke får større stillinger, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 12/2011 colourbox.com Foto: Grethe Nygaard fbaargang2011 fbseksjonHEL