«Om det skulle blåse kaldt, om jeg aldri fikk fortalt. At ingen er så god som du, du er det vakreste som fins for meg.» Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: SOL NODELAND Det dunkle rommet fylles av sterke ord og stemmer. Noen stemmer er høye, rene og klare. Andre svakere, mindre klare – kanskje de også skjelver litt. Kjærlighetserklæringen fra Jahn Teigen via to ungdommer fyller rommet og smyger seg inn under huden. De varme ordene, den vakre melodien og alle stemmene. Vi er på karaoke på Posebyen dagsenter i Kristiansand. Jørgen Andesnæs står foran karaokemaskinen med mikrofonen i hånda. Han følger teksten som ruller over det store lerretet. Det gjør også Nina Flaa og alle de andre som har kommet for å bli med på karaoke denne lørdagen. En hjertesak Fritidsgruppa møtes én lørdag hver måned. Det har de gjort i seks år. Seks frivillige og 15–20 brukere i Kristiansand kommer sammen til sosiale treff og aktiviteter. Marian Liene arbeider til daglig på Posebyen aktivitetssenter og er leder for fritidsgruppa. De andre frivillige arbeider i hver sin bolig for personer med utviklingshemning i Kristiansand sentrum. Ansvaret for planlegging og invitasjon til treffene går på omgang. – Jeg føler meg heldig som får jobbe sammen med verdens beste kolleger, sier Marian Liene. Hun syns også hun omgir seg med de flotteste ungdommene som fins. Det hele begynte med en brukerundersøkelse i 2004. Den viste at foreldrene til unge mennesker med utvikingshemning syntes de unge fikk for dårlig tilbud i helgene. Enhetslederen tok initiativ til en idédugnad blant de ansatte. Resultatet er de månedlige lørdagstreffene. – Tilbudet skal være for alle. For oss er det en hjertesak å få med dem som ikke kan bevege seg fritt på egen hånd, eller som ikke har språk. De som bare sitter eller ligger der, blir så fort glemt, sier Marian. – Et godt tilbud Svein Klev er blant dem som oftest benytter seg av dette tilbudet. Sammen med kjæresten Lise Schøth møter han opp i god tid. Han forteller gladelig om det gode tilbudet. Men han er enda mer glad i å synge enn å prate, så når tida er inne og alle har kommet, tar han styringa. 30 > Fagbladet 12/2011 Fritidsgruppa • En brukerundersøkelse i 2004 viste at pårørende til personer med utviklingshemning ønsket et bedre aktivitetstilbud i helgene. Sentrum enhet for utviklingshemmede inviterte ansatte til å komme med forslag. • Noen ansatte dannet deretter fritidsgruppa som består av en ansatt fra Posebyen dagsenter pluss en fra hver bolig. • Medlemmene av fritidsgruppa arbeider frivillig. • Tiltaket er selvfinansierende. Du er det vakreste fbaargang2011 fbseksjonHEL