direktoratet i august i fjor. Direktoratet og samarbeidende etater finansierer prosjektet. " Deltakerne har sluttet i tidligere yrker av forskjellige årsaker. De kommer fra bygg og anlegg, fra fiskeyrker, fra håndverksyrker og har mange forskjellige bakgrunner, forteller Isaksen. " Det er definert som et prosjekt for arbeidssøkere, og deltakerne beholder derfor ytelsen fra Nav. Samtidig er vi våkne på at dette ikke skal bli et alternativ til tradisjonell utdanning, sier Ødegaard. Hold saken varm Nav Troms nådde sitt mål om å rekruttere ti i Harstad og 20 i Tromsø. Noen er av ulike årsaker gått ut av prosjektet, og nye er tatt inn. Andre har valgt å fortsette i yrket i egen regi. Per dato er 20 personer med i prosjektet. Tilsvarende muskelprosjekter er satt i gang andre steder i landet, men ingen så omfattende som i Troms. " Hold saken varm, og bruk mediene bevisst hele tiden, er Ødegaard og Isaksens råd. De brukte aviser, radio, tv og folkemøter. De stilte opp med stand på filmfestivalen i Tromsø og på kinoen. De laget t-skjorter med muskler i omsorg-budskap. Tromsøværinger flest kjente etter hvert veldig godt til Navs kampanje. " Fortsatt ringer folk og spør om prosjektet, forteller Isaksen. VARMT PROSJEKT: Avdelingsdirektør Bente Ødegaard og Helge Isaksen i Nav Troms har fått til det mange ønsker. De har lykkes i å få menn godt plassert i omsorgsyrket. Fagbladet 12/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonHEL