UTDANNINGSTILBUD FAGSKOLE Demensomsorg og alderspsykiatri • For helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/hjelpepleiere • Fleksibel og nettbasert • Praksis på egen arbeidsplass • Deltidsutdanning over 2 år • Godkjent av NOKUT Opptak fra 1. mars. Fortløpende opptak fram til 1. mai. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger på telefon 33 34 19 50 LANDSDEKKENDE KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE og JORDMØDRE Giro sendes etter at kurset er avsluttet. Seksjon helse- og sosial Buskerud 34 > Fagbladet 12/2011 omtanke solidaritet samhold Tema • Arbeidsglede, endringsmestring og selvledelse v/Per Anders Nordengen • LARprosjekt på Ullevål sykehus • Kvinner som trenger noe ekstra, mor/barn-tilknytning • KLEMprosjektet fra Haukeland sykehus (arbeidsmiljøpris) • STORK Groruddalen prosjekt (bedre helse for mor og barn) • Samhandlingsreformen, utfordringer for føde/barselomsorgen • Barnesykdommer: allergi og hjertefeil Det tas forbehold om endring i tema. Sted: Storefjell Resort Hotell, Gol Tid: 12.03–14.03 2012 Kursavgift: Medlemmer    kr. 3200,- Ikke medlemmer kr. 4500,Prisene inkluderer opphold i enkeltrom og helpensjon f.o.m. lunsj t.o.m. lunsj. Det er også mulighet for forskjellige kurspakker, en fra søndag til onsdag, og en fra mandag til onsdag, se den elektroniske påmeldingen. Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundet sin stipendordning. Påmeldingsfrist: 1. februar 2012 Elektronisk påmelding: http://buskerud.fagforbundet.no Eventuelle spørsmål vedrørende konferansen stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon helse og sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 32898090/ 91108811 fbaargang2011 fbseksjonHEL