kapasitet respekt omtanke Nye håndbøker 2012 Håndbok for sykepleiere Håndbok for aktivitører Håndbok for deg som jobber i barnevernet Håndbok for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Håndbok for hjemmehjelpere Bøkene selges i pakninger på 10 stykker for 200,kroner. Bøkene kan bestilles via Fagforbundets nettbutikk eller på e-post til: nettbutikken@fagforbundet.no var de en hel gjeng fra jobben som erobret toppen av Galdhøpiggen sammen. Heller ikke hverdagskost. Smil over alt Alle bildene fra sosialt samvær på veggen utenfor kantina forteller sitt tydelige språk. – Det er sant. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, her er mye latter, tilstår Ida Marie og Torild mens de viser Fagbladet rundt. Runden i produksjonslokalene avslører smilende fjes over alt. Det samme i kantina. Muntre kommentarer, spas og ablegøyer sitter løst. Så kan også kjøkkenet skryte av at bare tre personer har sluttet siden starten. Én måtte gi seg på grunn av helsa, de to andre har blitt alderspensjonister. Slanger i paradis Er det så ingen slanger i paradis? Jo, det er det alltid. Å arbeide på et storkjøkken kan til tider være tungt. Sekker og bakker som skal lempes og tømmes, statiske arbeidsoperasjoner som er vanskelige å unngå. Skuldre og nakke får svi. Sykefraværsprosenten kunne ha vært lavere. – Vi prøver å rotere så godt vi kan for å redusere slitasjen. Dessuten har vi alvorlige planer om pausegymnastikk, forteller Ida Marie. Fagbladet 12/2011 > 39 fbaargang2011 fbseksjonHEL