Oss KJENNER ALLE: – Eg kjenner alle bebuarane meir eller mindre allereie når dei flytter inn, fortel Terje Eiken. Han er glad for å bu på ein liten plass kor alle kjenner familien og livshistoria til kvarandre. – Liker best å preike Besøkte mange små ARBEIDSGLEDE: Terje Eiken Omsorgsarbeidar ved Eiken bu- og omsorgssenter, Hægebostad kommune, Vest-Agder På kjøkenet har han selskap av heile seks damer. Terje Eiken har gjort i stand kaffimat, og blir invitert på ein blautkakerest frå i går då ein av bebuarane fylte år. Damene nøder, for alle liker visst å preike med Terje. Dei lukkast i dag også, og Terje er snart overtydd om at kaka er enda betre i dag enn ho var i går. Det er med blaute kaker som med viltkjøt – det blir betre etter ei tid i marinade. Terje er ein ekte eikedøl. – Me har det fint under Eikefjellet, smiler han. Så han har budd under fjellet heile livet. Han peiker ut av glaset og fortel at dette fjellet er inngangen til Hardangervidda frå sør. Han har også nokre genar frå ein av nabokommunane, så Åseral har også ein plass i hjartet. Etter nokre år som assi- stent på heimen, tok Terje utdanning som omsorgsarbeidar i 1997. Heller ikkje da trengte han flytte heimanfrå. Saman med fem andre frå Hægebostad reiste han berre ein gong i veka for å gå på skule i Lyngdal. På Eiken bu- og omsorgssenter trivs han godt. Og damene trivs med han. Og ikkje minst er dei mannlege bebuarane takksame for å ha ein mannleg omsorgsarbeidar her. Om han saknar mannlege kollegar? – Eg trivst godt her uansett, seier han. Og no er han ikkje einaste mannen heller lenger. Både sjefen, ein nattevakt og ein på kjøkenet er menn. I tillegg har dei av og til ein mannleg flyktning som treng språktrening. Terje meiner han trivs så godt fordi han er glad i menneske. – Eg liker å preike med folk, seier han. Og så lenge alle bebuarane også liker å prate med han, kan Terje Eiken fortsette tilveret som plomma i egget. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagforbundet Lunner oppsøkte blant annet Eventyrskogen barnehage under fagforbundsukene. Der har de ansatte ansvaret for nesten hundre småtasser. Fra venstre: fagarbeider og varatillitsvalgt Anne Bruer Holst, hovedtillits- Verver helse- arbeidere valgt i Lunner Hans-Ivar Gustavsen, leder i barnehagen Mette Grønmyr, fagarbeider og plasstillitsvalgt Judith Nordseth og leder av Fagforbundet Lunner Kari Didriksen. Tekst og foto: Martine Grymyr Tapaspå menyen Fagforbundet Gjesdal i Rogaland hadde medlemsmøte med LO Favør og mat fra Jærkokken Heine Grov som serverte jærtapas. Det ble en flott kveld der over 50 medlemmer møtte opp.    Tekst: Synnøve Haugland Fagforbundet Hordaland har i år et prosjekt for å verve ansatte på helseforetak. Hele september var sykepleier Bjarte Bruås engasjert i prosjektet. Han jobber ved Haukeland sykehus, og bildet er fra et arbeidsplassbesøk nettopp der. Fagforbundet Hordaland takker Bjarte for en god innsats. Vi er blitt godt synlig både på sykehus og i kommuner, og vi har fått fram at Fagforbundet også er et forbund for sykepleiere.    Tekst: Sigrun Bøe Perez 60 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL