www.fagbladet.no    Nr. 12 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Fattigdom har mange ansikter Side 8–15 Forsidefoto: Werner Juvik    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Teknikernes verden bak scenen Side 32 fbaargang2011 fbseksjonKIR