Foto: Per Flakstad Siden sist Aktiv brannforebygging Desember er den måneden med flest husbranner i Norge. For brannvesenet i Kongsberg starter forebyggingen ved å nå ut til de aller yngste. – Skoleelever er en viktig målgruppe. De er våkne, og jeg er sikker på at de fleste av disse ungene kommer til å ta en sjekk når de kommer hjem, sier JørnVidar Johansen. Han er branninspektør i Kongsberg brann- og redningstjeneste, og denne dagen har han snakket med 24 fjerdeklassinger ved Kongsgårdmoen skole om brannsikkerhet. Egen julekalender I sju år har brannvesenet i en rekke kommuner på Østlandet samarbeidet om prosjektet «Brannvesenets julekalender», deriblant Asker og Bærum, Hurum, Nedre Romerike, Drammensregionen, og Kongs- berg – som ble med for et par år siden. Hvert år lages en julekalender. Ikke med sjokolade, men med tips og råd om brannsikkerhet, konkurranser og informasjon om brannvesenets oppgaver. Kalenderen deles ut til elever på 4. og 6. trinn av en representant for brannvesenet, som samtidig gir en time med brannundervisning. Nysgjerrige fjerdeklassinger Niåringene på Kongsgårdmoen skole blir forventningsfulle når branninspektør Johansen stiger inn i klasserommet. Han er mest opptatt av å forebygge brann, og bruker timen til å forklare det aller viktigste om brannvern for de nysgjerrige fjerdeklassingene. Med mange hender i været er det begrenset hvor mye han rekker på en skoletime. Men skal vi tro elevene selv, var det mye som gjorde inntrykk. – Vi har lært hva vi skal gjøre hvis det brenner. Når vi kommer hjem, skal vi nok lære bort litt til mamma og pappa, sier Ingrid, Renate og Mina. Siden prosjektet startet for sju år siden, har 90.000 elever ved 200 skoler blitt undervist i brannvern. Tekst og foto: MARTINE GRYMYR LO-angrep på Venstre – Venstre går lenger enn både Høyre og Frp i arbeidslivspolitikken. Det er oppsiktsvekkende, sier LO-leder Roar Flåthen til Aftenposten. LO-lederen mener at Venstre gjennom sitt alternative budsjett og andre nylige utspill angriper både sykelønnsordningen og arbeidet mot midlertidige ansettelser. – De som trodde at Venstre kunne være en modererende kraft i et borgerlig samarbeid, LO-leder Roar Flåthen må tenke om igjen, sier Flåthen. Høyre har i det siste vært «ganske ulne» i arbeidsmarkedsspørsmål, men det er høyst usikkert om dette er en reell endring i Høyres politikk, sier Flåthen til Aftenposten.    ÅR LO kaprer flere studenter Stadig flere studenter velger å organisere seg i LO-forbund. Det siste året har antall studentmedlemmer i LO økt til 14.600 – 2000 flere enn på samme tid i fjor. – Noen organiserer seg for profesjonsfaglig tilhørighet, andre som et politisk valg. Men det viktigste for dem alle er å ha noen i ryggen, sier LO-sekretær Kristian Tangen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Økningen kommer etter målrettet rekrutteringsarbeid. Forbundene som har dratt flest studenter det siste året, er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Handel og Kontor. – Ni av ti studenter har jobb, ofte i utsatte bransjer med lav organisasjonskraft, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. For å unngå et negativt møte med arbeidslivet, tror jeg mange studenter ser at det er viktig å organisere seg, sier Tangen. LO har nå 118.000 medlemmer under 30 år. – Dette viser at det er en myte at unge ikke vil organisere seg, mener Tangen. Tekst: BJØRN ERIK DAHL/ANB 6 > Fagbladet 12/2011 JULEKALENDER: De 24 fjerdeklassingene på Kongsgårdmoen skole fikk brannvesenets julekalender av branninspektør Jørn-Vidar Johansen. fbaargang2011 fbseksjonKIR