beregninger. Vi har møtt noen av dem. mange ansikter Ingen ansetter en som går på metadon og har et ti år stort hull i cv-en.ª Bente Solberg Alder: 39 år Sivilstand: Samboer Økonomi: Arbeidsavklaringspenger fra Nav. 10.000 kroner i måneden utbetalt. I tillegg bostøtte som dekker 7000 av husleia på 9000. Med sykepleierutdanning og flere års arbeidserfaring, mener Bente at hun har mye å bidra med i samfunnet. For seks år siden sto hun i Skippergata og solgte hasj da en som selv jobbet frivillig i Blå Kors spurte om hun ikke heller ville begynne der enn å henge på gata. Forrige jobb lå mange og tunge rusår tilbake. At noen ga henne en ny sjanse, ga livet en ny vending. " Du kan ikke være narkoman og samtidig stå i døra på Blå Kors, fastslår Bente som nå har vært rusfri i flere år. Hun er i dag leder for dørvaktene på Blå Kors Kontaktsenter. Men 100 prosent jobb og mye ansvar betyr ikke 100 prosent lønn. Bente er prisgitt støtten fra Nav fordi arbeidsgiver ikke har midler til å lønne henne. " Hvordan får du det til å gå rundt med 10.000 kroner i måneden? " Jeg er så heldig at jeg får mye mat på jobben, og røyk får jeg kjøpt billig. Men Cola light må jeg ha. Om det kniper, så prioriterer jeg Cola framfor mat. " Hvilke planer har du for framtida? " Jeg håper å få jobb, men ingen ansetter en som går på metadon og har et ti år stort hull i cv-en. Jeg drømmer om å jobbe med rusmisbrukere, men prøver å holde for- ventningene nede. 31. desember er det slutt på arbeidsavklaringspengene fra Nav. Hva jeg skal gjøre da, aner jeg ikke.  Hva med uføretrygd? " Det ville være helt feil. Jeg er 100 prosent arbeidsfør. Fagbladet 12/2011 > 9 > fbaargang2011 fbseksjonKIR