TEMA: FATTIGDOM Fakta: På Frelsesarmeens slumstasjoner er det i år 40 prosent flere brukere enn i fjor. Gordona Ilic Alder: 54 år Sivilstand: Skilt, tre voksne barn, tre barnebarn. Økonomi: Arbeidsavklaringpenger fra Nav, 3000 kroner i måneden. " Hva skal jeg gjøre når jeg våkner om morgenen? Jeg har ikke andre steder å gå enn hit, sier Gordona. Så sant smertene er til å holde ut, setter hun seg hver morgen på trikken til Fattighuset i Oslo sentrum. " Jeg jobber for å holde meg oppe. å hjelpe andre gir meg en god følelse. Framtidshåpet var annerledes da hun giftet seg med en nordmann og flyttet til Kirkenes for ti år siden. I Serbia var hun næringslivsjournalist. Nå begynte hun å jobbe på sykehjem. Kombinasjonen av tungt arbeid og mishandling på hjemmebane ble snart ikke til å bære. Først kom sykmeldingene, så skilsmissen. Etter gjentatte forsøk på å komme tilbake i jobb, måtte hun til slutt gi opp. Inntekten ble redusert med en tredel, utgiftene var de samme. Samtidig dukket vonde barndomsminner fra fattigdom og mishandling opp. Men Gordona var likevel blant de heldige unge i Titos Jugoslavia. Hun fikk statsstipend og alle muligheter. " Jeg danset ballett, spilte fiolin og klaver, gikk på universitetet. Angsten for å havne i fattigdom igjen har aldri helt sluppet taket. Kroppen kjente igjen tegnene da livet slo floke på seg. Gordonas liv er preget av smerter og sykdom  og dårlig økonomi. " I alt det vanskelige har en ting vært viktigere enn alt annet: At barna mine ikke skulle arve fattigdommen jeg selv hadde arvet fra min mor. Nå har alle tre utdanning og jobb. Så kanskje har jeg nådd målet. " Hvordan ser du på framtida? " Helsa blir ikke bedre. Men får jeg pensjon, blir økonomien litt bedre. Jeg har noe opptjent tjenestepensjon fra da jeg jobbet på sykehjem. " Ellers vil jeg jobbe som frivillig så mye jeg klarer. Jeg prøver å leve dette livet. Men det er ikke lett. Det viktigste er at barna mine ikke har arvet fattigdommen jeg selv arvet fra min mor.ª 10 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR