TEMA: FATTIGDOM Fattige i Oslo Vest skammer seg over andre ting enn fattige på Østkanten. Nå forskes det på fattigdom og skam i ulike samfunn over hele verden. Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL En skam å være fattigFblant rike Erika Gubrium, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. attigdom er relativt. En fattig familie i Norge har mye mer å leve av enn fattig familie i Uganda. Men skammen over å skille seg ut, over ikke å leve opp til forventningene, er den samme. Den ugandiske moren som sender barna av gårde i plastsko føler like mye skam som en småbarnsmor på Oslos vestkant som kjører sitt barn i barnehagen i en gammel bil. Det forteller Erika Gubrium. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og er, sammen med professor Ivar Lødemel, ansvarlig for prosjektet The Shame of Poverty her i Norge. Det store, internasjonale prosjektet ledes fra Oxford, og ved siden av Norge er Uganda, India, Kina, Storbritannia, Pakistan og Sør-Korea med. Hensikten er å undersøke hvordan skam oppleves av folk som lever i fattigdom i land med ulikt velstandsnivå. Skjult fattigdom – Norge er med som eksempel på et land med høy levestandard og høyt velferdsnivå. Men det å være fattig i et slikt land, med store forventninger til velstand og mobilitet, er også en stor belastning, sier Erika Gubrium. – I et land der ingen behøver å sulte eller bo på gata, er det kanskje mer skjult fattigdom enn i mange andre land, tror hun. – Folk lukker seg inn bak døra til sin kommunale leilighet, og tør ikke delta i samfunnet av frykt for å avsløre sin fattigdom. Dermed er det ikke bare økonomien som fører til isolasjon, men også selve skammen. Erika Gubrium og de andre i den norske gruppa har dybdeintervjuet 28 Nav-klienter i tre ulike norske samfunn: En velstående forstad vest i Oslo, et industriområde på østkanten og en kystby i Nord-Norge. Resultatene forsterker inntrykket av at fattigdom er relativt, og at skamfølelsen avhenger mer av omgivelsene enn av størrelsen på husholdningsinntekten. Lyver om jobb – I Oslo Vest, der de fattige er omgitt av familier med to biler, stort hus og hytte på fjellet, viste menneskene vi snakket med stor redsel for å stikke seg ut, å «oute» seg selv som fattige, forteller Gubrium. – For familier som bor i små, kommunale leiligheter, kan bare det å invitere venner på besøk være forbundet med skam fordi alle andre har store hus. – På Østkanten i Oslo var ikke det å bo trangt eller ha gammel bil like problematisk. Her snakket folk mer om skammen ved å være arbeidsløs, og ikke bidra til 14 > Fagbladet 12/2011 MATKØ: Hver fredag fra klokken 12 er det matutdeling på Fattighuset i Oslo. Som regel står over 200 i kø idet dørene åpnes. Foto: Sonja Balci, HiOA fbaargang2011 fbseksjonKIR