Vi kan alle oppleve gleden ved å bli sett av andre  og, ikke minst, også se dem som er rundt oss.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Rentefrie BUA-lån I Narvik tar Fagforbundet av klubbkassa og bidrar med rentefrie lån til dem som ønsker å videreutdanne seg innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Side 28 ˇ€‹ Møter med aktivitet Gjennom felles aktivitet mellom barn og eldre overføres den samiske kulturen til nye generasjoner. Livet på sykehjemmet blir mindre skremmende for barna, og veien til omsorgssektoren mer fristende som framtidig arbeidssted. Side 30 ˇ€‹ Lesefrøprosjektet Mange norske barn og voksne har manglende leseferdigheter. Det er viktig å stimulere leselysten allerede på småbarnsstadiet, mener fokusforfatter Svein Arne Tinnesand. Ett av virkemidlene er å satse på samarbeid mellom barnehager og bibliotek, som det blir gjort i Lesefrøprosjektet. Side 36 De privilegerte Få lyd-, lys- og sceneteknikere har like ordnede forhold som på Bærum kulturhus. For noen er det vanlig med 12-timers arbeidsdag. Side 32 Fagbladet 12/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR