Kirke, kultur og oppvekst Hjelp til utdanning Fagforbundet Narvik gir rentefrie lån til medlemmer som tar fagbrev.  Økonomi skal ikke stoppe de interesserte, sier Knut Nilsen, hovedtillitsvalgt i Narvik kommune. I tillegg til å søke stipend fra Fagforbundet sentralt, bruker Fagforbundet i Narvik av sitt overskudd på rentefrie lån til medlemmene. De kan låne inntil 20.000 kroner til fagbrevutdanning eller til energisparende tiltak i hjemmet.  Vi tar av kassa og bruker på våre. Det har også vist seg å være et godt vervetiltak. Vi har fått mange nye medlemmer. Trygghet og økt lønn 12 studenter går opp til fag-    sammen med AOF i Nordland har prøven i barne- og ungdoms-    startet kurs for voksne arbeidsarbeiderfaget (BUA) i desember    takere som ønsker å avlegge fagetter et år som studenter.    prøve i barne- og ungdoms- Det er Fagforbundet Narvik som    arbeiderfaget. DYKTIGE FAGARBEIDERE: En fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget bidrar til trygghet i jobben og øker statusen.  Etter fagarbeiderutdanningen sitter arbeidstakerne igjen med trygghet i jobben. Det er stadige nedskjæringer, og de uten fagbrev må gå først, sier Nilsen. De som fullfører utdanningen får en lønnsøkning på 30.000 kroner. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL årets bibliotek 2011 Tre bibliotek er nominert til årets bibliotek 2011: Bokbamsen, helsebiblioteket.no og Regionalt biblioteksamarbeid i NordTroms. Norsk Bibliotekforening deler hvert år ut prisen til et bibliotek som har gått nye veier eller som har utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Vinneren blir kunngjort over nyttår. Bokbamsen er Øvre Eiker biblioteks organisering av et omfattende tilbud til barn. Det hele startet som en tre-årig prosjektstilling i 2001 og er videreført i ordinær drift. Biblioteket har systematisert sitt arbeid med bokformidling til barn og foreldre. De når alle barna i kommunen og klarer å følge dem opp gjennom oppveksten. Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som samler og gjør nettbaserte, medisinske kunnskapsressurser tilgjengelig for absolutt alle. Nettstedet ble lansert i 2006. Regionalt biblioteksamarbeid i Nord-Troms er den tredje nominerte. Seks kommuner i regionen har vedtatt et forpliktende samarbeid gjennom en felles bibliotekplan. Planen legges særlig vekt på å tilrettelegge folkebibliotekene som studiebibliotek for voksne som tar desentralisert utdanning. Den felles bibliotekplanen har også ført til at to av kommunene med 50 prosent biblioteksjefstillinger nå har 100 prosent biblioteksjefstillinger. Målet er å utvikle skolebibliotekene slik at de kan videreformidle folkebibliotekenes tilbud. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL 28 > Fagbladet 12/2011 Illustrasjonsfoto: Heidi Steen Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2011 fbseksjonKIR