SERTIFIKAT: Kinomaskinistene skal snurre film litt til, men håndverket. Sertifikat for kinoansatte Med ny digital teknologi er det gamle kinomaskinistsertifikatet ikke lenger aktuelt. Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst vurderer om det er grunnlag og interesse for å etablere et nytt sertifikat beregnet på kinoansatte. Kurset vil ta for seg flere sider ved kinodriften, som drift og vedlikehold av utstyr, service, HMS, førstehjelp og markedsføring. IVR KREVER STREIKERETT: Ansatte i diakonale virksomheter og foretak i Tyskland krever vanlige tariffavtaler og streikerett. Kald skulder fra kirka Den evangeliske kirka i Tyskland avviser alle henstillinger fra fagbevegelsen om å gi ansatte i diakonale foretak streikerett. Likestilling skal sikre velferdsstaten Audun Lysbakken har lagt fram handlingsplanen Likestilling 2014. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren presenterte 86 nye tiltak som skal bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling. Han ønsker seg en bred offensiv for likestilling og tett samarbeid med alle parter i arbeids- og næringsliv. For første gang brukes et sett av indikatorer for å påse at de fastsatte målene for likestillingspolitikken nås. Handlingsplanen Likestilling 2014 er et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle likestillingspolitikken i årene framover. Den beskriver regjeringens mål og tiltak for likestilling mellom kjønnene blant annet i arbeidslivet, i familielivet, i utdanningsløpet, demokratisk deltakelse, og helsefeltet.    IVR Studentorganisasjon ved fagskolene Fagskolestudenter har dannet en egen studentorganisasjon. En arbeidsgruppe i Nasjonalt fagskoleråd har gjennomført et forberedende arbeid. Målet er å øke engasjementet og gi fagskolene en mer sentral rolle i kunnskapssamfunnet.    IVR Over en million arbeidstakere jobber i ulike diakonale virksomheter og foretak i Tyskland, men verken den evangeliske eller den katolske kirke godtar vanlige tariffavtaler og streikerett. Nylig demonstrerte over 1500 medlemmer av fagforbundet Ver.di på domkirkeplassen i Magdeburg i forbindelse med at Den evangeliske kirken åpnet sin 11. synode (kirkemøte). Men verken bønner, henstillinger eller protester hjalp. På kirkemøtets avsluttende dag, ble det vedtatt å forankre streikeforbudet i selve kirkelovene. Beslutningen blir oppfattet som en ytterligere skjerping av striden mellom fagbevegelsen og kirken.  Beklagelig  Beslutningen er beklagelig og vil skuffe mange av kirkens ansatte. Dette betyr en ytterligere tilspissing av konflikten, og en dårligere ivaretakelse av grunnleggende rettigheter, sier Ellen Paschke, en av topplederne i Ver.di. Kirkemøtets vedtak framstilles som en forbedring av den kirkelige arbeidsrettenª, og det er formulert ti krav til en solidarisk arbeidsrett. Men vedtaket innebærer at det ikke skal inngås ordinære tariffavtaler, og at de ansatte ikke får streikerett. Hvert enkelt diakonalt foretak eller virksomhet skal opprette en egen, intern huskommisjon med representanter for begge parter som skal fastlegge arbeids- og lønnsvilkår. Mens kirkefolket sier at man ikke kan streike mot Gud, svarer fagbevegelsen at den ansatte ikke streiker mot Gud, men mot hans arbeidsgiverrepresentanter. Rettssaker Ver.di har allerede vunnet to rettssaker mot diakonale foretak, og disse er blitt tvunget til å akseptere at de ansatte får tariff- og streikerett. Kirka har anket i begge sakene, men i Ver.di er de meget avslappet med tanke på utfallet.  Vi lever i 2011, ikke 1811. Denne saken vinner vi, sies det selvsikkert i Ver.di. Tekst og foto: TERJE I. OLSSON Ta studier innen pedagogikk www.nks.no/pedagogikk Fagbladet 12/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR