kommunale stillinger i de store teatrene, og som regel rundt de store byene, forklarer Engebretsen. – Så er jo heller ikke utskiftningen særlig stor, legger Vatvedt til. Begge er likevel enige om at det er viktig for kulturhusene å ha en fast stab, som kjenner scenene godt og vet hvordan utstyret skal vedlikeholdes. – Det er mange steder som baserer seg på en vaktmester, og så får de kanskje hjelp av en innleid lystekniker av og til, forklarer de. – Jeg må ha kontrollen Klokka tikker stadig nærmere 18, og gjennom dørene til salen kommer store og små inn med forventninger i blikket. Bakerst i salen betrakter Vatvedt og Spørck det hele med stoisk ro. Forestillingen skal gå i en snau måned, men teknikerne er allerede komfortable med rutinen. I den grad alt går rutinemessig, da. – Astrid, så du det? Ronja falt ned i gapet! Scene- og lystekniker Vatvedt er rask på sambandet når noe uventet skjer. Ronja kom seg heldigvis ganske ubemerket unna uhellet, men for sceneteknikeren som har sikkerhet i høysetet, satte det en støkk. – Min jobb er å sørge for at artistene er sikre. Jeg må ha kontrollen, forklarer Vatvedt. Knapt et ord veksles mellom lydtekniker og lystekniker under forestillingen. Koordineringen er likevel feilfri. Fra dataskjermene får de et svakt, blålig lys, mens øynene er fikserte på scenen, der barneteatrets røverkledde skuespillere synger, krangler og slåss med trekjepper. – Produkt og sikkerhet er alltid de to store hensynene vi må ta, og av og til må man veie de to mot hverandre. Men sikkerheten veier alltid tyngst, sier Vatvedt. VANT TIL HØYDER: Lystekniker Daniel Kolstad Gimle jobber åtte meter over scenegulvet. Norske kulturhus • Er et instrument for å oppfylle nasjonale kulturpolitiske mål, omsatt til lokale forhold. (St. meld 48. 2002–2003). • Arrangerte i 2009 nesten 15.000 kulturarrangementer med 7,1 millioner besøkende. • 40 ulike kulturarrangementer hver dag rundt om i landet. • Sysselsetter over 750 årsverk. Bare Norges Idrettsforbund er en større arbeidsgiver innen kultursektoren. • Tre av ti kommuner holder enten på å bygge eller planlegger å bygge kulturhus. En stor del av kulturhusene er underbud- sjetterte, både i byggefasen og i driftsfasen. • Dagens kulturhus har til felles at de huser flere kulturfunksjoner under samme tak, slik som kino, teater, bibliotek og kafé. • Ansvaret for kulturhusene er plassert på det kommunale forvalt- ningsnivået, selv om mange også har en regional funksjon. • Kulturhusene har utspring fra samfunnshus og Folkets hus fra 1930-tallet. • Betegnelsen kulturhus ble først brukt i Norge på 1960-tallet. Kilder: Tina Røvær «Dagens kulturhus – idealistiske fanebærere eller kommersiell kulturindustri?» og Aase Marthe J. Horrigmo, Minerva Fagbladet 12/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonKIR