Seksjonsleder Vellykket oktoberkonferanse Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst har gjennomført sin årlige oktoberkonferanse med tre parallelle seminarer. På seminaret som tok for seg oppvekst, fortalte May Britt Sundal fra seksjonsstyret, om barne- og ungdomsarbeiderfaget og rekruttering og deltakelse i Yrkes-NM. Sunil Loona fra Høgskolen i Oslo og Akershus tok for seg språklig og kulturelt mangfold. Filmskaper Robert Hansen innledet på seminaret innenfor kultur, bibliotek og ungdom. Han presenterte mulighetene for lokalhistoriske filmprosjekter sammen med ungdom. Pål I. Solberg fra Ungdom og Fritid presenterte Nordlandsforskning sin rapport om åpne fritidstilbud. Thor Ivar Kristiansen, organisasjonsenheten i Fagforbundet På seminaret om kirke og gravferd tok kirkegårdskonsulent Helge Klingberg for seg den nye gravferdsforskriften, Thor Ivar Kristiansen fra organisasjonsenheten i Fagforbundet sentralt snakket om tillitsvalgtordningen, og Øystein Dahle fra KA innledet om nye kirkeordning.    IVR Faglige håndbøker Det er fortsatt mulig å bestille Fagforbundets håndbøker for ansatte i SFO, skoler eller barnehager. De ligger på nettbutikken til fagforbundet.no. I håndboka er det både almanakk for 2012 og skreddersydd faglig informasjon.    IVR Bibliotekmøtet 2012 Bibliotekfolket fra hele landet møtes neste år i Stavanger 21.–23. mars. Fagforbundet har allerede meldt seg som bidragsyter til et av seminarene, og vil være synlige med egen stand under arrangementet.    IVR Reisestipend til Ifla-kongressen Fagforbundet er medlem av Ifla (International Federation of Library Associations and Institutions), og deltar hvert år på den store kongressen hvor bibliotekansatte og interesserte fra hele verden møtes. I 2012 er det Europas tur til å arrangere kongressen, og den er lagt til Helsingfors 11.–17. august. Seksjonsstyret har vedtatt å etablere et reisestipend. Siden gjennomsnittsalderen er ganske høy, ønsker Fagforbundet at yngre medlemmer skal få muligheten til å delta. Er du 35 år eller yngre og vil vite litt mer, ta kontakt med rådgiver ellen.ovenstad@fagforbundet.no i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Søknadsfrist er 1. februar 2012.    IVR Synlig til jul Når barnehagene i desember bobler av formingsaktiviteter, baking og snøkunst, går det som en rød tråd gjennom vinterlufta: verdien av disse handlingene blir høy idet barna blir sett, bekrefta og anerkjent. Skapergleden mangedobles når noen er interessert i nettopp det du lager. De fleste barn kommuniserer tydelig behovet for å bli sett, noen kanskje på grensa til masing. Hva med oss voksne? Når kom du sist med en hyggelig bemerkning til en kollega? Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Men for å kunne gjøre noen glad, må man først se dem. Vi forandrer oss ikke så mye med åra. Voksne har også behov for å bli sett. Jeg ble nylig fortalt ei historie Vi kan alle oppleve gleden ved å bli sett av andre – og, ikke minst, også se dem som er rundt oss. om en barnehage med høyt sykefravær. Så gikk styreren ut i permisjon, og det kom inn en vikar. Sykefraværet gikk umiddelbart ned. Det var såpass oppsiktsvekkende at det ble sett nærmere på årsaken. Svaret fra de ansatte var ganske enkelt at hver og en av dem hadde følelsen av å bli sett, og følte glede over å gå på jobb. Det er mange måter å bli sett på. Jeg vet om en privat, foreldredreven barnehage i Drammen som to år på rad satt igjen med et lite overskudd og bestemte seg for å bruke det på personalet. De ansatte ble spurt om hva de ønsket seg og endte opp med å få en kaffemaskin første året og en massasjestol det neste. Snakk om å bli sett – og hørt! Ikke alle kan få massasjestol til jul, men vi kan alle oppleve gleden ved å bli sett av andre – og, ikke minst, også se dem som er rundt oss. Rundt juletider er det ekstra mange som føler seg usynlig. Kanskje gir du noen andre en god dag og en bedre julemåned bare ved å gi uttrykk for at du ser dem? God jul – og hold øynene åpne uansett hvor du jobber og ferdes! METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR