Fakta: Fattigdommen øker mest i barnefamilier. Vi må kutte ned på maten for å ha råd til vintersko.ª Aina Røsand Alder: 39 år Sivilstand: Singel, to hjemmeboende barn på 20 og 11 år. Økonomi: Arbeidsavklaringspenger fra Nav og deltidsjobb i bakeri. Får utbetalt 2800 kroner hver 14. dag. Alle faste utgifter betales av Nav. " Det går ikke. Det går ikke i det hele tatt, sier Aina. I dag har hun fått lønnª på 2800 kroner, penger som skal rekke til mat og klær til henne selv, en voksen sønn og datteren på 11. " Særlig på denne tida av året er det vanskelig. Vi må ha mye til vinteren. Både klær og sko. Datteren min er heldig og arver mye, men sko må vi kjøpe nye. Da blir det å kutte ned på maten for å ha råd til vintersko. " Når det er helt tomt, hender det at jeg spør faren min om hjelp. Det er flaut. En gang i året kjører vi og handler så jeg kan fylle opp fryseren. Heldigvis går jeg aldri på byen, og ikke røyker jeg heller. Jeg tenker mye på penger. Sjekker hele tida hva jeg har igjen. Jeg er så lei av å ha det slik. " Ser du utsikter til at økonomien blir bedre i framtida? " Jeg har akkurat begynt i jobb på et bakeri på Tangen. Det er min første ordinære jobb siden jeg var gravid for 11 år siden. " Det er fint å jobbe igjen. Nå jobber jeg deltid, men jeg håper det blir fulltid etter hvert. På bakeriet får jeg også med meg billige brød og rundstykker. å få lønn vil ikke umiddelbart bedre Ainas øko- nomi. Så snart hun får lønn, dukker også gamle kreditorer opp. Hun skylder ikke store beløp, men nok til at kreditorene kjemper om å komme først i køen når hun begynner å jobbe. " Det er bare slik det er. Jeg har ingen å støtte > meg på. Fagbladet 12/2011 > 11 fbaargang2011 fbseksjonKON