GI EN MINEHUND TIL JUL Minehunder er uvurderlige i arbeidet med å fjerne livsfarlige miner – de kan finne miner 20 ganger raskere enn en minerydder. Med ditt bidrag kan vi utdanne flere hunder som redder liv, og vi kan gjøre det raskere. Å rydde miner er en svært krevende jobb, men det har aldri skjedd en ulykke med en minehund i Norsk Folkehjelps tjeneste. Gi en julegave som vil bety mye for mange. Kjøp «trening av en minehund» som symbolsk gave til noen du kjenner. symbolskegaver.no Fagbladet 12/2011 > 23 Foto: Atsuko Otsuka fbaargang2011 fbseksjonKON