Brannsikkerhet i hjemmet Sjekkliste for egenkontroll 1    Undersøk om det er svimerker    2    Stram til skrusikringene eller varmegang i sikringsskapet    i sikringsskapet LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavør.no for flere gode råd om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg. 3    Test røykvarsleren med røyk, eller ved å bruke testknappen 11.49 Fagforbundet er LOs største forbund med over 320 000 medlemmer. BESTILL Carpe Diem " 2012-UT T G AV E N Send mail til: nettbutikken@fagforbundet.no Planleggeren er 12 ◊ 18 cm og inneholder kalender, notatblo telefon- og adressesider. Kalendariet er lett å finne fram i. Refillen inneholder: Kalendarium for 2012, årsplanlegger og notatblokk. o k stk. (art. nr 1) refill a kr 50,inkl. mva og porto stk. (art. nr 2) komplett sort imitert skinn a kr 150,inkl. mva og porto stk. (art. nr 3) komplett sort skinn a kr 250,inkl. mva og porto Navn: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Adresse: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postnr.: ......................................................................    Poststed: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Medlemsnr.: ......................................................................................... Skriftlig bestilling sendes til: Fagforbundet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Eller bestilles på: www.nettbutikk.biz/fagforbundet Tilbudet gjelder Fagforbundets medlemmer. o G k k k A , , V EN fbaargang2011 fbseksjonKON