Seksjonens oppgave er å presse på slik at arbeidsgiver tar sitt opplæringsbehov på alvor.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Ideologisk privatisering Kommunerevisjonen i Bergen blir privatisert.  Det er ingen faglig begrunnelse. Dette er privatisering for privatiseringens skyld, sier Ørjan Myrmel i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Side 28 ˇ€‹ Kompetente ansatte Fagforbundet vil gi studietilbud på alle utdanningsnivåer. Det handler om å møte arbeidslivets krav og gjøre medlemmene trygg i jobben med økt kompetanse, mener prosjektleder Marit Wahlstedt. Side 30 ˇ€‹ Samarbeid gir bedre kommuner Kommunalminister Navarsete har gjennom prosjektet Sammen om en bedre kommuneª gitt tydelige signaler om at det er gjennom et mer likeverdig samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og ansatte vi kan utvikle bedre kommuner, skriver fokusforfatter Harry Herstad. Side 36 En perfekt match En omsorgssektor dominert av kvinner, og som skriker etter arbeidskraft kombinert med stadig flere arbeidsløs menn. Det var to problemstillinger som passet hverandre perfekt, i Tromsø og Harstad. Side 32 Fagbladet 12/2011 > 27 Foto: Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonKON