Tar IKT- sikkerhet på alvor God informasjonssikkerhet og trusselbildet for privatpersoner og virksomheter var tema på IKT-konferansen i regi av Fagforbundet, Høgskolen i Gjøvik og Norsk Senter for informasjonssikring. Høgskolen i Gjøvik har utviklet seg til en pilot innenfor informasjonssikkerhet og tilbyr bachelor, master og doktorgrad i faget. Internasjonalt Miljøet tiltrekker seg også eksperter fra andre land. To av dem delte sin innsikt med konferansedeltakerne. Forelesningene foregikk på engelsk. I år er det for eksempel flere studenter fra Kina som peiler seg inn på en master. De var med blant de 40 studentene som deltok på konferansen sammen med IKT-medarbeidere fra arbeidslivet. Fagforbundets faggruppe for IKT var sterkt representert. Enkel hacking  Det er skremmende hvor lett det er å hacke seg inn på en pc, sier leder Odd Erik Asphaug i faggruppe IKT. INTERESSERTE DELTAKERE: Torunn Ebbesvik fra Helse Bergen (t.v.), Odd Erik Asphaug fra Helse Vest, Toril Langlo fra Ørsta og Ivar Nodeland fra Kristiansand. Deltakerne fikk demonstrert hvor enkelt noen kan overta en pc og stjele passord og sikkerhetskoder. En liten brikke i enden av en minnepinne er alt som skal til for å overta en annens maskin. Brikken kan kobles til en pc, et kassaapparat og alt annet som har USB-inngang.  Brikken er lett å få tak i, og derfor er det så viktig også å ha fysisk kontroll, sier Asphaug. For deltakerne fra Fagforbundet er IKT-sikkerhet en viktig del av hverdagen. Selv arbeider Asphaug som spedsialkonsulent i Helse Vest IKT. Han opplever at sikkerheten i helsevesenet har bedret seg i forhold til gamle dager da pasientjournaler lå i åpne arkiv- skap i korridorene på Haukeland.  Sikkerheten har bedret seg med ny teknologi. Informasjon på minnepinne skal være kryptert. Pasientinformasjon skal ikke fore- komme på minnepinne. Folk skal ha tilgang til det de trenger for å utføre jobben sin, men ikke mer, understreker spesialkonsulenter. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Reis med hjerte, hjerne og holdning avgang for Langtidsferie ved Lisboakysten med utflukter i praktfulle Portugal           Les mere på www.albatros-travel.no/fag Informasjon og bestilling: info@albatros-travel.no      Advarer mot gjeldsregister Gjeldsregister er et inngrep mot personvernet, mener Datatilsynet. Likestillingsminister Audun Lysbakken har tatt til orde for å opprette et gjeldsregister for å hindre at særlig unge mennesker pådrar seg for stor gjeld. Et gjeldsregister vil hjelpe svært få, men være en ulempe for resten av befolkningen. Det vil være et for stort inngrep i personvernet i forhold til at det kan veie opp nytteverdien, mener Datatilsynet.Tilsynet mener derfor at alternative tiltak bør vurderes, skriver de i sitt nyhetsbrev.    MoS Fagbladet 12/2011 > 29 colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON