Høgskolesatsing i Fagforbundet – Vi er ikke uforberedt på et arbeidsliv som stiller større krav til kompetanse. Derfor har Fagforbundet startet egen høgskolesatsing, sier prosjektleder Marit Wahlstedt. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagforbundet har nær 50.000 medlemmer med høyere utdanning. Det er om lag en firedel av forbundets yrkesaktive medlemmer. På forbundets organisasjonsområde er det stor vekst på høgskolenivå innenfor økonomi, administrasjon og ingeniørfag. Organiserer studenter – Høgskolegruppene organiserer seg tidlig. Derfor er det viktig for oss å nå studentene, sier rådgiver Marit Wahlstedt. På en IKT-konferanse i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik i oktober var 40 av 80 deltakere studenter. – Vi ønsker å vise at vi organiserer bredt, og at vi er et relevant fagforbund for dem, sier Wahlstedt. Fagforbundet samarbeider nært med ulike høgskoler og universitet for å holde seg orientert og utvikle yrkes- og studietilbud for å møte nye kompetansekrav. Yrkestilbud til alle Wahlstedt understreker at forbundets satsing på studenter og arbeidstakere med høyere utdanning ikke står i motsetning til satsingen på andre medlemsgrupper. – Det er behov for folk med alle typer utdanning og realkompetanse. Vi er også opptatt av å utvikle utdanningsløp som gjør at medlemmer som allerede er i arbeid, står trygt i jobben. Samtidig er det viktig å være med og forme utdanningene slik at de er tilpasset offentlig sektor. Det er der veksten er størst, og det er der mange av dem som er studenter i dag vil få sin framtidige arbeidsplass. Egen master Forbundet har satset millionbeløp på å utvikle en 30 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON