Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 3 9 4 2 7 8 3 2 6 6 1 5 4 2 6 9 8 5 4 1 9 2 4 5 7 5 8 6 7 6 8 2 2 6 4 3 2 3 4 8 9 7 4 6 2 5 1 4 9 2 8 4 8 5 6 8 4 5 9 3 5 6 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet,    Quiz? utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. 1929). En høyt respektert politiker og avismann i norsk arbeiderbevegelse. Han var utdannet typograf. Første formann i Den Typografiske Forening i Oslo fra 1876. 2 poeng: Tok initiativet til å danne det første landsomfattende forbundet for typografer, som ble stiftet i 1882. I 1884 stiftet han avisen Vort Arbeide. 1 poeng: Han stiftet Den Socialdemokratiske Forening i 1885 og regnes som grunnleggeren av den politiske arbeiderbevegelsen i Norge. Han var Arbeiderpartiets formann i flere perioder og stortingsrepresentant 1906 1915. ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Fra hvilket miljø hentet Johan Falkberget stoffet til mange av sine romaner, som Christianus Sextus? 2. Hvilken tidligere statsminister skrev Fange i natt og tåke om sine opplevelser i tysk fangen- skap under 2. verdenskrig? 3. Kjartan Fløgstad har skrevet flere romaner fra fabrikkmiljøet i Sauda. Nevn en av dem. ˇ€‹ Avtaler og tariff 1. Hva er nominelt tillegg? 2. Hvilke to aksjoner bryter ikke med fredsplikten og er derfor lovlige?    ˇ€‹ Det var det året 3. Hva kalles den lønna man    1. Rosa Luxemburg ble drept av tyske har igjen når prisstigningen    nasjonalister. I Norge ble åttetimerser trukket fra?    dagen og en ukes lønnet ferie innført ved ˇ€‹ LO og forbundene 1. Hva heter LOs tredje største forbund? 2. Hvilket er det eldste av LOs nåværende forbund? 3. Hvilket er det minste av LOs forbund? ˇ€‹ Kjent politiker 3 poeng: Han ble født i 1945 i Bergen (døde i lov. Hvilket år? 2. DNA ble splittet og NKP dannet. LO-kon- gressen vedtok industriforbundsformen, og jernarbeiderstreiken starter. Hvilket år? 3. Oscar Torp ble statsminister etter Einar Gerhardsen, FNs flyktningkonvensjon ble undertegnet i Geneve  og vaskemaskinene kom i salg. Hvilket år? 241 393 Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 12/2011 > 59 M K E Ø T R E J I M Svar: ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Gruvedriften på Røros. 2. Trygve Bratteli. 3. Dalen Portland, Grand Manila, Fyr og flamme. ˇ€‹ Avtaler og tariff 1. Lønnstillegg som gis ved tariffoppgjør, målt i kroner eller prosent. 2. Sympatiaksjoner og politiske demonstrasjonsstreiker. 3. Reallønn. ˇ€‹ LO og forbundene 1. Handel og Kontor i Norge. 2. Norsk Jernbaneforbund, dannet i 1892. 3. NISO  Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon. ˇ€‹ Kjent politiker Christian Holtermann Knudsen. ˇ€‹ Det var det året 1. 1919 2. 1923 3. 1951 L fbaargang2011 fbseksjonKON