Siden sist Hardt skyts mot vikarbyrådirektivet For strenge krav Finanstilsynet har hevet kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent ved boligkjøp. Dette gjelder også for startlån. Husbankdirektør Bård Øistensen er bekymret over konsekvensene av forslaget, som han mener vil stenge de mest vanskeligstilte helt ute fra boligmarkedet.    PF Bekymret for pensjonsanbud De tillitsvalgte i Fagforbundet mener politikerne i Sør-Varanger tabbet seg ut da de vedtok å legge pensjonsordningen ut på anbud i så usikre tider. Det går på tryggheten til våre medlemmer når politikerne i SørVaranger velger å leke med pensjonen på dette tidspunktet, mener de.    PF Etter massive protester fra fagbevegelsen, velger statsminister Jens Stoltenberg å ta en ny høringsrunde om EUs vikarbyrådirektiv. – Vi skal blant annet se på hvordan vi kan styrke Arbeidstilsynet og se nærmere på innsynsrett og solidaransvar. Dette er ordninger som gjør at fagforeningene får innsyn i arbeids- og lønnsvilkår. Vi kommer tilbake med nye forslag som vi sender på høring, og da kan alle uttale seg, sier statsministeren til ANB. Ordnede arbeidsforhold Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse er svært glad for statsministerens utstpill. – Stoltenberg snakker om NY HØRING: Å si nei til EUs vikarbyrådirektiv er et viktig bidrag i kampen mot sosial dumping, mener Stein Guldbrandsen. behovet for et organisert arbeidsliv. Der er vi helt på linje, men vi trenger at det blir enda tydeligere. – Det er alvorlig når de ansatte blir fratatt muligheten til å være med på å utvikle arbeidsplassen, og når bestillerselskapene be- stemmer alt som skal gjøres. Kampen mot sosial dumping skal fortsette, lover Gulbrandsen. Sosial dumping Leder Kjellfrid Blakstad i Fagforbundet Seksjon helse og sosial får mange henvendelser om sosial dumping, blant annet fordi helse- og sosialsektoren mangler enormt mye arbeidskraft. Hun poengterer at vikarbyrådirektivet hindrer fast arbeidskraft, i tillegg til at kommunenes skatteinntekter reduseres. Blakstad mener at bruken av vikarbyråer har sammenheng med bruken av deltid. Flere heltidsstillinger betyr mindre behov for vikarer. Tekst: KRISTIAN BRUSTAD og BENTE SUNNIVA SUNDE Om ei framtid Både jeg og flere i Fagforbundet har mottatt mange hatefulle hilsener denne høsten. De verste karakteristikkene og den groveste ordbruken kommer fra mennesker som ikke liker forbundets engasjement for palestinerne. Noen mener at det å gi støtte til palestinerne er antisemittisme; hat mot jødene og det israelske folket. Vi aksepterer at det finnes ulike holdninger, men har vanskelig for å forstå de hatske formuleringene og beskyldningene om rasisme. Det påstås at engasjementet er basert på hat mot jødene og et ønske om å utrydde staten Israel. Jeg kommer ikke til å argumentere mot så åpenbart urimelige påstander. Spørsmålet mitt er snarere: Hvorfor dette hatet? Hvordan kan dette være hovedbudskapet fra mennesker som er opptatt av nestekjærlighet? Målet med solidaritetsarbeidet vårt er å hjelpe mennesker til å få et bedre liv, der de bor, lever, jobber og lærer. Derfor ønsker vi å være med og bedre situasjonen for palestinerne. Selv om vi har skrevet om prosjektene våre i Gaza og i Jerusalem tidligere, benytter jeg anledningen til å minne om dem. Solidaritetsarbeidet er fagbevegelsens adelsmerke, og det har slett ikke gått ut på dato. Vi satser på kvinner og ungdom. I et av prosjektene bidrar Fagforbundet til at 250 kvinner får arbeid og inntekt til seg og familien ved småskala eggproduksjon, kaninoppdrett, dyrking av grønnsaker og birøkt. Et annet prosjekt gir ungdom opplæring i ungdomsrettigheter, lederskap og bidrar til å utvikle et positivt samfunnsengasjement slik at de står bedre rustet til å skape seg ei framtid. Av samme grunn har vi bygd opp en SOS-barneby i Angola, og derfor driver fagforeningene i forbundet solidaritetsprosjekter rundt om i verden. Solidaritetsarbeidet er fagbevegelsens adelsmerke, og det har slett ikke gått ut på dato. 2011 har vært et spesielt år. Det som skjedde den 22. juli vil sitte i sjelen vår så lenge vi lever. Viktige ord om demokrati og åpenhet er sagt og ment. Om å møte hat med kjærlighet. Og om å stå sammen – nettopp det vi kaller solidaritet. Med ønske om en fredelig julefeiring. 4 > Fagbladet 12/2011 Foto: Jan Lillehamre fbaargang2011 fbseksjonSAM