TEMA: FATTIGDOM Hver tiende nordmann er fattig etter EUs Fattigdommens Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK Per-Arne Carlsen Alder: 62 år Sivilstand: Singel Økonomi: Tidsbegrenset uførepensjon, 4000 kroner hver 14. dag. " Det er ganske rart ikke å delta, sier Per-Arne. Som fotograf hadde han verden som arbeidsplass. Han jobbet blant stjerner og kongelige, og vanket blant samfunns- topper i politikk, kultur og næringsliv. " Første gang jeg gikk på Frelsesarmeen for å hente mat, var for seks år siden. Det var helt forferdelig, og jeg følte meg fullstendig lammet. Men i dag henter jeg mat der med glede. Raset startet med en flyulykke i 1989 der 55 mennesker mistet livet. Per-Arne var den 56. passasjeren  som måtte ta rutefly fordi Partnair-flyet var fullt. Der og da priset han livet. Traumene ble aldri bearbeidet, men gjorde seg stadig mer gjeldende. " Jeg isolerte meg både faglig og sosialt. Problemene vokste, det samme gjorde regningsbunkene, mens inntektene fra fotograferingen minket. " Jeg hadde et flott hus, atelier og venner. Nå er alt borte. Per-Arne beskriver tilværelsen som en evig karusell, som det til tider også er behagelig å være på: " Jeg får mat, jeg har et sted å bo, pengene kommer. Men det er mye som ikke er der. Som fotograf var jeg nummer en. Nå er jeg nullstilt. " Hva tenker du om din egen framtid? " å være fotograf uten kamera er ikke greit. Jeg har en lang liste med prosjekter, og søkte Nav om penger til utstyr. De mener det ikke er noe marked for meg, og vil ha meg over på trygd. Men jeg vil heller jobbe. Første gang jeg gikk på Frelsesarmeen for å hente mat, følte jeg meg fullstendig lammet.ª 8 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM