MEDFINANSIERING FOR SYKEHUSBEHANDLING Fra 1. januar innføres det en plikt til kommunal medfinansiering av sykehusbehandling. Det skal imidlertid ikke betales for kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med bestemte, kostbare legemidler. Finansieringsplikten gjelder heller ikke innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og opphold i private opptreningsinstitusjoner. I statsbudsjettet for 2012 er det satt av fem milliarder kroner som frie midler til kommunene for å dekke denne finansieringsplikten. MÅ BETALE FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER Fra 1. januar får kommunene betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Betalingssatsen er 4000 kroner pr. døgn. Betalingsplikten gjelder ikke pasienter innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og private opptreningsinstitusjoner. ALLE BERØRT: – Ingen ansatte i helsesektoren kommer til å være uberørt av samhandlingsreformen, mener hovedtillitsvalgt Anita Lorentzen (t.v.) og prosjektleder Ingvild Belck-Olsen. veiledning og råd i forhold til levevaner og livsstil, er et lavterskeltilbud som har dokumentert effekt. Dette kan kombineres med en frisklivsklinikk som kan diagnostisere og behandle mennesker med blant annet kroniske smerteplager, sier Ingvild BelckOlsen. – Denne reformen står på to ben. Hvis vi ikke klarer å utsette og begrense sykdom gjennom forebygging, vil det bli svært vanskelig å lykkes, fortsetter hun. Skynde seg langsomt – Prosjektgruppa foreslår en utredningsperiode på ett år. Siden dette er en reform som berører nesten alle ansatte i helsesektoren, er det viktig å forankre alle beslutninger og vedtak både politisk og administrativt. Derfor mener vi det er riktig å skynde seg langsomt, sier Belck-Olsen. Selv om reformen trer i kraft fra 1. januar, er det ikke slik at pasienter ikke blir fulgt opp i kommunene som ikke har rukket å etablere et tilbud til dem. Men kommunene får et finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. Døgnsatsen er satt til 4000 kroner. Samhandlingsreformen er i utgangspunktet fullfinansiert, så kommunene kan betale med penger de får fra staten. – Summen skal gå i null. Derfor har kommunene fortsatt tid til å bygge opp et godt tilbud slik at pasienter får de tjenestene de skal ha, sier Belck-Olsen. Pengene fra staten er overført fra helseforetakene, og meningen er at kommunene mer og mer skal bruke dem til å finansiere egne tilbud og i stadig mindre grad betale for oppfølging andre steder, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Fagbladet 12/2011 > 17 fbaargang2011 fbseksjonSAM