Med rett til heltid – Fagforbundet har aldri sagt at alle turnusarbeidere skal jobbe annenhver helg, sier nestleder Mette Nord. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Debatten har rast både i og utenfor forbundet etter at Fagforbundet åpnet for at noen helsearbeidere må jobbe ekstra helger for at flere skal få full stilling. – Dersom du i dag jobber sjeldnere enn hver tredje helg, kan det være behov for at du solidarisk bidrar med to til fem helger mer i året, slik at kollegaer skal få mulighet til å jobbe heltid, sier Nord. – Mange deltidsansatte må jakte på ledige vakter for å sikre månedslønna, og jobber ofte på kvelder og i helger. Ulempene for disse ansatte er så store at vi som fag- organisasjon ikke kan sitte stille og se på. Det må være en rettferdig skift- og helgebelastning på alle som jobber på arbeidsplasser som er i gang 24 timer i døgnet, 7 dager i uka og 365 dager i året, presiserer hun. Historisk avtale Målet om å få flere i full stilling ligger også bak den nye avtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter. – Vi må avslutte «stillingskrigen» og gå sammen om å normalisere forholdene i helsesektoren slik at hovedregelen er hele stillinger, sa lederen i Fagforbundet, Jan Davidsen, da han undertegnet avtalen. – Også arbeidsgiverne ser fordeler i å redusere bruken av deltid og innleid arbeidskraft, sa viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Hun var heller ikke fremmed for tanken om at en justering av ulempetillegget tas opp i vårens lønnsoppgjør. Mangler ikke helgevakter For mange er nettopp høyere helgetillegg en forutsetning for å gå med på å jobbe flere helger. I Trondheim kommune får de ansatte et tillegg på 2000 kroner hvis de tar en helgevakt ekstra. Resultatet er at det sjelden eller aldri er mangel på helgevakter. Det som startet som et forsøksprosjekt er over, og ordningen er nå i drift, foreløpig fram til 1. april neste år. – Alle ville være med, sier Kristin Sæther, som er leder i Fagforbundet Trondheim. Hun opplyser at Fagforbundet har vært 18 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM