MØTTE MEDLEMMENE: Fagforbundets nestleder Mette Nord diskuterte heltid og helgearbeid med medlemmer i Drammen. med på å sponse ordningen gjennom lokale forhandlinger.  Jeg tror de to store gulrøttene er ekstra penger til dem som vil jobbe mer og at helgejobbingen er frivillig. Folk er opptatt av å ha litt styring med helgevaktene selv, og samtidig betyr det mye for dem at innsatsen blir verdsatt  også i kroner og øre, sier Inger Mathisen, hovedtillitsvalgt med ansvar for helse og velferd. Valgkamptema  Fagbevegelsen viser samfunnsansvar når den går inn i diskusjonen om heltid og mer helgearbeid, sier Arbeiderpartiets nestleder og parlamentarisk leder på Stortinget, Helga Pedersen. Hun er også nyvalgt som leder i programkomiteen som skal sy sammen partiets valgkampprogram foran stortingsvalget i 2013, og hun tror at arbeidsliv og arbeids- Vi er LOfavørs forsikringsselskap. Hva betyr det for deg? EENIGE: Jan Davidsen i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten i Spekter undertegner samarbeidsavtalen for å få flere hele stillinger. tidsordninger kan bli et viktig tema i valgkampen.  Der høyresiden ønsker å liberalisere loven og svekke arbeidstakernes rettigheter, ønsker vi å holde fast på blant annet bestemmelsene om normalarbeidstid. For oss er det helt uproblematisk at organisasjonene sentralt må godkjenne dispensasjonssøknadene. Etter vårt syn bidrar dette til å kvalitetssikre avtalene, og de aller fleste blir jo også godkjent, sier Pedersen. Les mer på www.fagbladet.no Først og fremst kan du være sikker på å få forsikrin med gode vilkår. Du kan også føle deg trygg på å få rask og god behandling hvis uhellet er ute, for SpareBank 1    Forsikring    har    Norges    mest fornøyde kunder etter skade.                                                Fagbladet 12/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonSAM