Jula er ikke bare en høytid for fred; det er også høytid for brann, for vold i nære relasjoner og for savn og ensomhet.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Ulovlig overvåkning Fagforbundet etterlyser bedre personvern for arbeidstakere som blir ulovlig overvåket i arbeidslivet. Datatilsynet varsler skjerpet reaksjon når arbeidsgiver bryter norsk lov. Side 28 ˇ€‹ Forsoning med døden Skogskirkegården i Stockholm står på Unescos verdensarvliste. Landskapet er unikt, det samme er de mange arkitektoniske perlene. Side 30 ˇ€‹ Avfallshåndtering i kommunal regi Både innbyggere og ansatte tjener på at kommunen har ansvaret for innhenting av avfall. Slik kan vi sikre at samfunnets interesser blir ivaretatt og at ikke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår forringes, skriver fokusforfatteren. Side 36 En bedre arbeidsplass å bli kvalitetssalongª betyr større utgifter for bedriften. Eierne Astrid Løndal Randbye (t.v.) og May Hanne Frømyhr Hognestad av frisørsalongene Zåbra i Notodden tar gjerne regningen, så lenge det ganger de ansatte. Side 32 Fagbladet 12/2011 > 27 Foto: Werner Juvik fbaargang2011 fbseksjonSAM