Samferdsel og teknisk Jobber for kloakk og vannforsyning Energiutvinning innenfor avløpssektoren er en av sakene den nye faggruppa for vann og avløp vil jobbe med. Det er valgt nye medlemmer til faggruppa for vann og avløp, og hele tre av dem er ferske. En av sakene medlemmene brenner for, er energiutvinning i avløpssektoren. " Det er et tema vi kommer til å jobbe med, sier Fred Magne Johansen fra vann og avløp i Tromsø kommune. Det dreier seg om å utnytte energien av vannfall i avløpsrørene, utnytte varmen fra avløpsvann og videreutvikle biogassproduksjon basert på kloakk. Kampen for å beholde både infrastruktur og drift av vannforsyning i offentlig regi var også et tema som opptok faggruppa på deres første to dagers samling i Fagforbundet sentralt. " Vi vil også ta initiativ til å få målinger på hvor mye avløpsansatte eksponeres for gasser. Dette er det gjort lite forskning på, sier Johansen. Også fagbrev for vann og avløp ble diskutert på samlingen.    OT Fagbrev for byggdrift nærmer seg Fagbrev for byggdrifter er i siste fase i Utdanningsdirektoratet, etter flere utsettelser det siste året. Høringsfristen for utdanningsmodellen gikk ut i oktober. Fagforbundet ønsker at utdanningsmodellen for faget skal følge 2+2 henholdsvis skoleår og lære. Fagforbundet begrunner ønsket med at faget er svært sammensatt og at rekruttering til yrket blir svært viktig. Etter avstemning innad i LO ble det også klart at de samlet går for 2+2modellen.    OT BEDRE VERN: Arbeidsgivere kan ikke bruke styringsretten til ulovlig overvåkning av ansatte. Reaksjoner mot overvåkning Ansatte har for dårlig vern mot ulovlig overvåkning i arbeidslivet, mener Fagforbundet. Datatilsynet innrømmer at det trengs skarpere lut mot virksomheter som bryter personvernloven. på tann når det gjelder overvåkning av de ansatte. Problemet er at det ikke får konsekvenser, sier Kjell Edvardsen.  Den tekniske revolusjonen betyr ikke at det skal være fritt fram for arbeidsgiver. Da får vi et arbeidsliv basert på overvåkning og kontroll i stedet for ansvar og tillit, sier Edvardsen. Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon som også deltok i panelet, innrømmer at det trengs sanksjoner mot bedrifter som bryter norsk lov.  Vi vil gjerne utføre flere tilsyn sammen med Arbeidstilsynet, og ilegge gebyrer når det er påkrevet. Virksomheter som bryter personvernloven, kan vente seg strengere reaksjoner, advarer Bjørn Erik Thon. Tekst: MONICA SCHANCHE  Våre medlemmer forstår ikke at arbeidsgiver slipper unna når de bruker ulovlig overvåkning i en oppsigelsessak, sa advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet da han deltok i en paneldebatt på Universitetet i Oslo for å belyse spenningsfeltet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers personvern. Brudd på personvernet Advokat Kjetil Edvardsen representerte renovatør Jørn Roar Rollstad som ble sagt opp av Avfallservice AS i Troms etter at GPS-data ble ulovlig sammenstilt med arbeidstidslister. Det er ifølge Datatilsynet i strid med personvernloven. Arbeidsgiver anket Datatilsynets vedtak, men Person- vernnemnda har stadfestet Datatilsynets avgjørelse om at dette er brudd på personvernet. Arbeidsgiver hadde heller ikke drøftet tiltaket med tillitsvalgte slik arbeidsmiljøloven krever. Likevel ble ulovlig innhentet materiale godkjent brukt som bevis i oppsigelsessaken, der Rollstad ble dømt til å betale tilbake det retten fant var urettmessig overtidsbetaling. Blod på tann Parallelt med rettssaken monterte Avfallsservice AS også kameraer på arbeidsplassen.  Arbeidsgiver har fått blod Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen 28 > Fagbladet 12/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM