Hedret renholderne på Notodden Brannkonstabler på patrulje Nå gjør ansatte i Oslo brann og redning byen enda tryggere. Brannkorpsene vil patruljere gatene på nattetid i helgene for å gjøre hovedstaden tryggere. Mellom klokken 01 og 04 vil ledige brannbiler og brannkonstabler oppholde seg i bygater, parker og ved turveier. Tiltaket ble til på initiativ fra Oslo brannkorpsforening. Administrasjonen hilste tiltaket velkommen, og i begynnelsen av november tok brannkonstabler på nattvakt runder i byen første gang. Foreningen melder om bare positive tilbakemeldinger på tiltaket.    OT 25 renholdere tok fagbrev på Notodden i sommer. I høst fikk de Telemarks voksenopplæringspris. Daglig leder i AOF Telemark og Vestfold, Ragni Bilberg, foreslo Fagforbundet Notodden ved renholderne som kandidat til årets voksenopplæringspris. " Fagforbundet Notodden samlet i samarbeid med AOF en stor gruppe renholdere. Forrige skoleår gjennomførte de teorien til fagbrev som renholdsoperatører. I juni besto 25 renholdere den tverrfaglige eksamenen, sier Bilberg i sin begrunnelse. Prisen ble delt ut til renholderne under Læringsdagene for voksne 2011 på Porsgrunn bibliotek i slutten av oktober. Konsekvenser av den omfattende utdanningen av renhol- HEDRET: 13 av de nye renholdsoperatørene: Aud Martinsen, Khong Thi Zuan, Maria Hagen, Ellen Karin Deilrind, Ann Karin Kvernstuen, Wibekke Frøymyr, Synnøve Herfoss, Liv Randi Veamyhr, Margit T. Stykket, Hilde C. Hellebrekke, Mariann Kåresen Aasen, Ingebjørg Hvambsal og Ann-Lisbeth Kivle. derne er bedre arbeidsforhold for den enkelte, synliggjøring av en viktig gruppe, mer effektivt renhold med smartere arbeids- metoder, reduserte kostnader, bedre kvalitet, mer kunnskap, redusert sykefravær og større yrkesstolthet.    OT Sverige slipper bussnæringen fri Fra og med 1. januar blir den svenske bussnæringen avregulert. Da blir det fritt fram for enhver som har en buss å starte sin egen linje. Fagforeningene har kjempet iherdig mot den nye kollektivtrafikkloven. Kampen var tapt allerede i fjor da Moderaterna vant valget. De gjorde det klart at loven skulle realiseres. Frie priser og fri etablering Det blir fri kommersiell etablering innenfor alt av lokal og regional kollektivtrafikk med buss. Samtidig nedlegges dagens fylkeskommunale bestillerselskap, som erstattes av nye regionale kollektivtrafikkmyndigheter. Tilhengere av loven mener det vil gi bredere tilbud og flere kollektivreisende. Svenske Kommunal åPNER MARKEDET: Svenske fagforeninger frykter kollektivkollaps når det blir fri konkurranse om passasjerene fra nyttår. konsekvensen av en eventuell kollaps i kollektivtrafikken. " Enormt mange mennesker reiser kollektivt i Stockholm. En kollaps vil ha enorme konsekvenser for samfunnet. Han reagerer også på at det ennå ikke er avklart hvem som skal ha ansvaret for bussterminalene. Tar passasjerer Nær all bussdrift i Sverige er konkurranseutsatt. Operatørene får normalt halvparten av sine inntekter fra offentlige subsidier og halvparten fra billettinntekter. Nye helkommersielle selskaper må klare seg med billettinntekter. Skeptikerne frykter at de ikke vil starte nye ruter, men ta passasjerer fra dem som opererer de etablerte rutene. Tekst: OLA TØMMERåS Fagbladet 12/2011 > 29 (tilsvarende Fagforbundet) frykter rasering av kollektivtrafikken. Mørk framtid " Vi risikerer å miste kollektivtrafikken som en allmenn service, sier Peter Bostrom i svenske Kommunals trafikkseksjon. " Ikke det første året. Kollektiv- trafikken er en tung skute å snu, men i løpet av tre til fem år kan Sverige oppleve en ødeleggende nedbygging av kollektivtrafikken, mener Bostrom. " Slike eksperiment har vært mislykket andre steder i verden. Dette gjøres kun av ideologiske grunner, sier Bostrom, som frykter Foto: Per Flakstad    Foto: Kenneth Solheim fbaargang2011 fbseksjonSAM