Produkter hos grønn frisør må være uten disse stoffene: For Zåbra-eierne har det hele tiden vært viktig å ha et godt arbeidsmiljø, og de er glad for at de ansatte har gått med på avtalen. Vil merke forskjell Det er ikke bare de ansatte som vil nyte godt av at • Formaldehyd og formaldehydfrigjørere • Hydroquinone • Stoffer med aminophenol • P-phenylenediamine eller PD eller Paraphe- nylenediamine • Toluene-2,5-diamine sulphate • Toluene-2,5-diamine • Methylchl- oroisothiazolinone • Methylisothiazolinone • Stoffer med resorcinol • 1-naphthol • Alle parabener Kilde: Fagforbundet og www.gronnfrisor.no Zåbra blir kvalitetssalong. Også kundene vil merke forskjell, mener Randbye og Hognestad. – Frisørene vil kunne sette av mer tid til hver kunde, og ta en mer riktig pris, som en hvilken som helst annen håndverker. Vi har ikke vært gode nok til å ta oss betalt, og da må vi ta flere kunder i timen. Det er stressende, sier Hognestad, og fortsetter: – Vi jobber selv i salongen hver dag, og ser at det er viktig å sette av nok tid til kunden. De to eierne er opptatt av å ha en ryddig forretning, og de ønsker å kunne vise andre at det er lønnsomt å ha omsorg for de ansatte. Kompetanseheving For å bli kvalitetssalong, må frisøren i tillegg til tariffavtalen også ha gode forhold for sine lærlinger, inkludere de ansatte i kvalitetsutviklingen, legge til rette for personlig kompetanseheving og bli sertifisert Miljøfyrtårn innen tre år. Omfattende krav, synes kanskje noen, men for Zåbra har det ikke vært noen stor utfordring. – Alle de ansatte her er organiserte, og vi har egentlig ikke trengt å gjøre så mye for å bli kvalitetssalong, forklarer Randbye. For dem er det ikke bare god reklame å få kvalitetsstempelet, det gir også arbeidsgiverne god samvittighet. – Det gir oss en stolthetsfølelse av at vi oppfyller viktige krav. De ansatte har nå en trygghet med forutsigbar økonomi, og de vet at de har en trygg arbeidsplass, forklarer Hognestad. Lang erfaring Allerede i 2008 ble Zåbra grønn frisør, og eierne mener den gode tilretteleggingen av arbeidsplassen er med på å holde de ansatte i jobb lenger. – Vi har et godt samspill med de ansatte. De er flinke og tar ansvar, og de er nok veldig trygge på oss, sier Randbye. Til sammen har de to over 50 års frisørerfaring, og de er begge enige i at det er vanskelig å bli lei av yrket. – Det å være sammen med mennesker og gjøre noen fornøyd, se at de vokser i stolen, det er fantastisk, sier Randbye. KVALITET: Balanzera er blitt en kvalitetssalong. Fra venstre leder i Frisørenes fagforening, Ingunn R. Jacobsen, Aleksandra Størkersen, Jarle Kristoffersen fra Fagforbundets administrasjon, ungdomstillitsvalgt frisør Sølvi Kobbeltvedt, Gunn Elise Skogen, Linda Skålenget, Elise Årgårdsvik og innehaver Trude Lundevall. I stolen sitter Stein Guldbrandsen. – Suksessrike salonger går foran Balanzera på Grünerløkka i Oslo startet som grønn frisør for flere år siden. Nå er den også blitt en kvalitetssalong. Innehaver Trude Lundevall måtte selv til Danmark for å unngå kjemiske stoffer hun ikke tålte, og tok med seg det grønne konseptet til Oslo. Salongen er blitt en stor suksess og har etter hvert ansatt flere frisører og tatt inn lærlinger. Lederen for Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, er meget godt fornøyd med at flere suksessrike salonger nå går i spissen for å tenke nytt og annerledes både når det gjelder miljø og de ansattes arbeidsvilkår. – Dette er en bransje med en del uryddighet. Blant annet opplever vi at lærlinger blir brukt som billig arbeidskraft, og at provisjonslønn bidrar til å skape mistrivsel og dårlig arbeidsmiljø. – Vi ønsket i utgangspunktet et samarbeid med arbeidsgiversiden om en felles sertifisering som «Grønn frisør», men det har vi foreløpig gitt opp. I stedet bruker vi Stiftelsen Miljøfyrtårn For å bli en kvalitetssalong, må den være godkjent som miljøfyrtårn. – Provisjonslønn ser det på kort sikt ikke ut til at vi blir kvitt. Derfor er det viktig for oss å samarbeide med suksessrike salonger som går foran med ryddige lærlingkontrakter, høyere garantilønn og en lavere og mer kollektivt innrettet provisjon. – Forhåpentligvis vil andre salonger følge etter, sier Stein Guldbrandsen. Også Høst frisør i Tromsø og Floke grønn frisør på Voss, er kvalitestsalonger. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 12/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonSAM