Seksjonsleder Rådgiver hedret av dyrepleierne Rådgiver Karianne Hansen Heien (bildet) har fått årets hederspris av Norsk dyrepleier- og assistentforening. Prisen går til den som har gjort en særlig innsats for profesjonen. Fem personer var nominert til prisen, fire veterinærer og Hansen Heien. Foreningen be- grunner valget av Hansen Heien slik: «Hun har vist et stort personlig en- gasjement for å fremme dyrepleiernes og klinikk- assistentenes rettigheter og vilkår i arbeidslivet. Hun og Fagforbundet har lagt ned en formidabel innsats, på tross av at vi er en av de minste yrkesgruppene.»    OT Interessert i feiernes framtid? Jobber du som feier og vil være med på å påvirke framtidas yrkesutøvelse, utdanning og aktuelle politiske spørsmål som berører ditt fag? Faggruppe feier er på utkikk etter et nytt medlem. Den som er interessert i å være med, må regne med å delta på møter to–tre ganger i året.    OT Studerte kvinnerekruttering Fagforbundets svenske søsterorganisasjon, Kommunal, var nylig på studiebesøk til Bergen brannvesen. Formålet var å lære hvordan de har klart å rekruttere så mange kvinner til feieryrket i Bergen. Besøket ble gjort samtidig med faggruppemøtet i Bergen i oktober.    OT Besøkte dyrepleierstudentene I september besøkte Fagforbundet dyrepleierstudentene på Hansenberg skole i Kolding. Formålet var å møte de norske studentene i Danmark for å fortelle om Fagforbundet. I tillegg fikk delegatene høre hvordan studentene opplever skolegang og praksistid. Med på turen var også lederen i Norsk dyrepleier- og assistentforening, som orienterte om interesseorganisasjonens arbeid.    OT Trenger medlem fra idrettsområdet Faggruppa som dekker medlemmer innen park-, idretts- og badeanlegg har behov for et nytt medlem. Faggruppa søker et medlem med bakgrunn fra idrettsområdet. I 2012 skal nemlig gruppa ha fokus på idrettsanlegg i et folkehelse- perspektiv. Ta kontakt med Jarle Kristoffersen (jarle.kri- stoffersen@fagforbundet.no) for spørsmål eller hvis du vil melde din interesse.    OT Jula – ikke bare høytid Snart er det jul. For de aller fleste av oss betyr det samvær med familie og venner, levende lys og god mat i sterke og gode fellesskap. Sånn er det heldigvis for det store flertallet, men ikke for alle. Mange av Fagforbundets medlemmer skal på vakt i jula, og noen av dem skal samle opp restene av julefeiringer som går i stykker. For jula er ikke bare en høytid for fred; det er også høytid for brann, for vold i nære relasjoner og for savn og ensomhet. Brann kan forebygges! Også i år har LOFavør lagt ut sin kampanje for å forebygge brann i jula. Jeg håper at alle bruker noen minutter på dette materiellet, slik at jula på brannstasjoner landet rundt også blir fredelige dager. Du finner det på lofavor.no. For mange barn er jula høytida for skuffelser og brutte forventninger, over Jula er ikke bare en høytid for fred; det er også høytid for brann, for vold i nære relasjoner og for savn og ensomhet. 200.000 barn gruer seg til jul. Denne jula kommer det også til å bo flere hundre barn på krisesentre rundt om i Norge. På institusjoner landet over bor mange som ikke blir en del av et større fellesskap i jula. For dem er dette høytiden for å føle enda tettere på savn og ensomhet. Jula er også høytiden for fest og sosialt samvær, mange drikker mer enn de pleier, og oppfører seg    STEIN GULDBRANDSEN annerledes. Fulle, aggressive folk lager bråk og kommer i konflikt med de som gjør en ekstra innsats for å holde samfunnet i gang, mens alle andre har fri. Dette går særlig ut over alle de som jobber om natta, for eksempel på buss, trikk og bane. Mange av Fagforbundets medlemmer kommer til å møte noen av dem som ikke får ei god jul i år heller, enten det er på grunn av brann, vold, isolasjon, fyll og hva annet det måtte være. Jeg ønsker alle dere som skal gjøre en ekstra innsats god vakt i jula! 38 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM