Fagforbundets nyvalgte ungdomsleder, Ola Harald Svenning (30), mener det er viktig å snu boligpolitikken og at retten til læreplass blir lovfestet. Tekst og foto: PER FLAKSTAD enne førjulsvinteren nådde Fagforbundet Ungdom en milepæl. Over ti prosent av medlemmene i forbundet er 30 år eller yngre. Andelen har vokst jevnt og trutt etter at ungdomsorganisasjonen ble dannet som en del av det nye Fagforbundet i 2003. «Det lille ekstra» Ola Haralds visjon er å fortsette det gode organisasjonsarbeidet, og samtidig å gi ungdommene i forbundet «det lille ekstra», som han uttrykker det. – Ungdomsarrangementet i Stavern er et godt eksempel. Det er et politisk verksted med mange gode diskusjoner, men også et sted der vi har det gøy og knytter varige vennskapsbånd, sier Ola Harald. Fikk hjelp av forbundet 30-åringen kommer fra Steinkjer, og han er utdannet hjelpepleier. Allerede i studietida meldte han seg inn i Norsk Kommuneforbund. – Ferdig utdannet startet jeg i engasjementer der jeg pendlet mellom sykehjem og hjemmetjenesten i kommunen. Så fikk jeg en fast jobb i Alta med å bistå et søskenbarn som var multihandikappet. Det jobbtilbudet endte ikke så godt, siden familien til søskenbarnet og kommunen ikke ble enige. – Så der satt jeg, nyinnflyttet i Alta, uten helt å vite hva jeg skulle gjøre, forteller Ola Harald. Det var da han lærte betydningen av å være organisert: – Jeg fikk masse hjelp fra Kommuneforbundet i Steinkjer. Jeg flyttet tilbake omtrent samtidig som Fagforbundet ble etablert, og da jeg ble spurt om å være lokal ungdomstillitsvalgt, svarte jeg ja. Siden har det ballet på seg. I dag er Ola Harald leder for nesten 34.000 medlemmer i Fagforbundet ungdom. Boligpolitikk og læreplass Som ungdomstillitsvalgt har han to hjertesaker; boligpolitikk og retten til læreplass. – Boligmarkedet må reguleres, samtidig som det må bygges flere boliger for utleie. I stedet for at store kommuner selger unna kommunale boliger, burde de heller pusse dem opp og tilby dem som utleieboliger til unge og vanskeligstilte, mener han. – Vi vil også ha lovfestet rett til læreplass. Det er altfor mange ungdommer som dropper ut av fagutdanninger, og det er ikke alltid deres egen skyld. Spesielt de som er skoletrøtte og mer praktisk enn teoretisk anlagt, trenger læreplasser som inspirasjon til å fullføre utdanningen, sier Ola Harald Svenning. NYVALGT: Ola Harald Svenning er ny leder i Fagforbundet Ungdom. VIL GI UNGDOMMENE Fagbladet 12/2011 > 39 fbaargang2011 fbseksjonSAM