PENSJON Pensjonsinnbetaling og etterlattepensjon Jeg har vært i arbeid siden jeg var 16 år, så å si 100 prosent hele tida. Jeg har i alle disse årene innbetalt til KLP og opparbeidet meg pensjon. Det er jo bra. Men det er en side ved dette systemet som ikke er så bra, og som jeg tror veldig få arbeidstakere har tenkt over. Regelen er at når man dør, blir etterlattepensjon utbetalt til barn under 20 år og til ektefelle. For 40 år siden var dette helt ok, og det er selvsagt fremdeles bra for de som er gift eller har barn under 20 år. For oss som er skilt eller enslige derimot, er dette en gave til KLP og andre pensjonsforetak. Ingenting av det som vi har innbetalt, vil noensinne bli utbetalt til noen i vår familie når vi dør. Dette er veldig urettferdig. Jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg har aldri hatt «god råd». Det koster å etablere seg på nytt og oppfostre barn alene. Mange enslige forsørgere har det slik. Barna har ikke alltid kunnet få det andre barn har fått. I tillegg blir vi og våre familier straffet hvis vi dør før pensjonsalder, fordi vi ikke har en ektefelle som får pensjon og barna våre er over 20 år. I de familier hvor det er en gjenlevende ektefelle, vil etterlattepensjon bli utbetalt, og sannsynligvis vil det også dryppe noe på gjenlevende barn over 20 i form av at den gjenlevende ektefellen har bedre råd og mulighet til å hjelpe sine barn ved behov. Det snakkes mye i dag om at foreldre må hjelpe sine barn til å kjøpe bolig. For oss som er skilt, er ikke denne muligheten stor. Jeg håper jeg får leve lenge så jeg får nyte min pensjon, men det vet man jo aldri. Skulle jeg bli borte før pensjonsalder, vil altså alt jeg har innbetalt bli igjen hos KLP. At ikke mine etterlatte skal få en krone av dette, føles som et ran. Reglene bør absolutt endres. Så lenge det fins etterlattepensjon, bør det i tilfeller der det ikke fins ektefelle, utregnes et etterlattebeløp avhengig av hvor mye man har innbetalt, som uansett kommer nærmeste arvinger til gode, enten som et PENSJONSRAN: Enslige som dør før de blir pensjonister, er en gullgruve for KLP. engangsbeløp, eller som en månedlig utbetaling over en viss tid. Jeg er klar over at dette vil bety merarbeid for pensjonsforetakene, men det er uvesentlig. Det er her snakk om rettferdighet og likebehandling. K. Gaarder organisasjon ikke kan sitte stille og se på det. Det er dette diskusjonen om helgevakter egentlig handler om. Det må være en rettferdig skift- og helgebelastning på alle som jobber på arbeidsplasser som er i gang 24 timer i døgnet, 7 dager i uka og 365 dager i året. Mette Nord, nestleder i Fagforbundet ARBEIDSTID Nok med hver tredje helg Hva er det som foregår i forbundet vårt? Hva er det de tenker på når de skal ha oss til å jobbe flere helger i året? Er det ikke nok med hver tredje helg? Vi har tross alt familie de fleste av oss, og trenger et sosialt liv utenfor jobben. Vi gir mye av oss selv i løpet av de timene vi tilbringer på jobb. Hvis vi ikke skal få ha de frihelgene vi har, ja da tror jeg at det blir storstreik og masseoppsigelser. Vi må forsake mye av ting barna er med på og andre familiesammenkomster pga. helgearbeid eller kveldsvakter. Jeg tror tross alt at de som er i dette yrket, er der for at de trives og føler at de har et meningsfylt yrke. Men skal vi være på jobb og samtidig ha overskudd til å gi noe av oss selv, så må vi også få bruke tida vår på andre ting for å lade batteriene. Vi trenger det, ellers går vi tomme, og hvem er tjent med det? Nei, la oss jobbe hver tredje helg. Selvfølgelig må de som vil få jobbe oftere, men det må ikke bli noen tvang. Da blir vi ikke de snille englene som bare gjør det som blir forlangt av oss, da tror jeg at trollet kan våkne i oss også, og da blir det nok en annen dans. tillitsvalgt i mer enn 30 år. Selv «mr. Dialog», utenriksminister Jonas Gard Støre, har gitt krystallklart uttrykk for at boikott av Israel ikke kommer på tale. Men Fagforbundet, ved å sende ut nevnte publikasjon, forblir i «hakket» – slik som man har praktisert i artikler og holdninger gjennom mange år. Videre skiller Fagforbundet/LO seg fra vestlige nasjoner som avviser boikott av det eneste demokratiet i området. Man kan undre seg over at man støtter totalitære grupper som Hamas og Fatah. Dessuten hevdes det at Yassir Arafat var en frihetsforkjemper. Dersom dette ikke er desinformasjon – uten rot i virkeligheten – ja, da må mange med meg ha sovet i timen helt fra den kalde krigens tid. Om Arafat sine «bedrifter» kan man lese i boka Filisterne.    > MIDTØSTEN Hakk i plata Deavosssomersågamleatvi husker grammofonen, vet godt hva som hendte da det ble hakk i plata. De samme ordene/setningene ble gjentatt til noen forsiktig presset litt på stiften. Det er dette «hakket i plata» jeg opplevde da jeg som tillitsvalgt fikk tilsendt heftet Palestinerne: Frihetskampen fortsetter. Mitt eget forbund vil oppheve den jødiske staten og boikotte det eneste demokratiet i Midtøsten. Da skammer jeg meg over å være medlem og Astrid Jonassen Fagbladet 12/2011 > 49 Illustrasjonsfoto: colourfox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM