www.fagbladet.no    Nr. 1 2012 > For medlemmer i Fagforbundet Har de ei framtid i nord? SIDE 8 •Forbildeogløvetann SIDE20 •Fikkstørrestillinger SIDE38 Forsidefoto: Lars Åke Andersen, Sidsel Hjelme og colourbox.com > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2012 fbseksjonHEL