ettermiddagen bruker han kreative aktiviteter og arrangerer workshops for at barna skal få anledning til å bearbeide tidligere opplevelser. Rektoren ved skolen, Fabio Filipe, opplyser at de har inngått samarbeid med universitetet, og at to psykologistudenter tilbyr timer til elever som trenger det. – Barna får også psykologisk støtte av lærerne, og vi bruker dans, teater, lek og spill for at ungene skal få utløp for det de bærer på, sier han. Og fra barnehagen hører vi sang nesten hele dagen. – Det viktigste er å gi barna kjærlighet og trygghet, mener Isaura Florbela Segueira, leder for barnehagen. – De som var blyge i fjor, føler seg frie og glade nå. *Av hensyn til barnas personvern og sikkerhet har vi ikke brukt barnas riktige navn. MIKROLÅN: – Jeg er ikke samme person nå, sier Domingas Njunju (35). Firebarnsmoren fikk mulighet til å kjøpe inn utstyr til å bearbeide tørrfisk som hun selger på markedet. ANGOLA • Om lag 20 millioner innbyggere. Over halvparten er under 15 år. • Angola ligger sørvest i Afrika og grenser mot Kongo, Zambia og Namibia. • Arealet er på nesten 1,3 millioner km2 (nesten tre ganger større enn Norge). • Landet er preget av borgerkrigen som varte fra kolonimakten Portugal trakk seg ut i 1975 til 2002. Mer enn en million mennesker ble drept i løpet av den 27 år lange borgerkrigen. • 70 prosent av infrastrukturen ble ødelagt under borgerkrigen. SOS-barnebyen i lokalsamfunnet Målet for SOS-barnebyer er å gi en trygg oppvekst til barn. Gjennom SOS-familieprogrammet støtter de vanskeligstilte familier for at de skal kunne klare seg selv og ta vare på barna sine. SOS-barnebyer samarbeider med lokale myndigheter og andre for å bygge opp blant annet helse- og utdanningstilbud som kommer hele lokalsamfunnet til gode. Ved å gi familiene hjelp til selvhjelp og styrke lokalsamfunnets velferdstilbud reduseres risikoen for at familien splittes og at barna blir overlatt til seg selv. Familieprogrammet etableres i lokalsamfunnet til en SOS-barneby. 45 familier med til sammen 157 barn har vært knyttet til familieprogrammet i Huambo i Angola i snart to år. Fire familier som har mottatt mikrolån for å etablere en liten virksomhet, har allerede betalt tilbake lånet. Fagforbundets barneby Etter fem års planlegging, innsamling og bygging kunne SOS-barnebyer og Fagforbundet åpne barnebyen i Huambo, Angola, i 2010. Den består av 12 familiehus med plass til 120 barn pluss en barnehage med plass til 100 barn. Siden åpningen høsten 2010 er sju familiehus åpnet. Her bor nå 65 barn. I løpet av året skal ledige plasser i disse husene fylles opp. Deretter skal barn og SOS-mødre flytte inn i de fem siste husene som nå er ferdig møblert. Barnehagen har foreløpig åpnet tre av fire avdelinger. Om lag halvparten av de 77 barna som går i barnehagen, bor i barnebyen eller kommer fra familier som får støtte gjennom SOS-familieprogrammet. Familiehusene og barnehagen drives av midler fra Fagforbundets fylkeslag. Like ved barnebyen ligger skolen med 616 elever. Denne er restaurert med midler som Oslo Sporveiers Arbeiderforening har samlet inn. Alle elevene kommer fra nærområdene, blant annet 55 fra barnebyen. 53 av dem er med i SOS-familieprogrammet. 16 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL