GOD KONTAKT: Undervisningsinspektørene Trond Zweidorff og Heidi Holter vet hvor viktig det er å ha god kontakt med både elever og foreldre. Når mangfold blir ressurs Å være den skolen i Asker med flest minoritetselever, øker kreativiteten hos de ansatte ved Hagaløkka skole. Tekst: MARTINE GRYMYR Foto: ERIK M. SUNDT Verden i miniatyr. Slik omtaler de seg, de 290 elevene og 50 ansatte på Hagaløkka skole i Asker. På en høyde bare noen steinkast unna E18 skuer barneskolen stolt ut over kommunen. Bygget i 1974, og med frodige utearealer perfekt for livlige småtasser fra over 30 forskjellige land. – Vi har satset i lang tid på mangfoldighet, og bygget opp skolen målrettet mot en stor, felles plattform. Her forholder vi oss til ulikheter på en positiv måte, forklarer undervisningsinspektørene Heidi Holter og Trond Zweidorff. Jevn økning De siste 10–12 årene har andelen minoritetsspråklige elever ved Hagaløkka vokst. Nå teller de omkring 55 prosent. – Antallet har økt med 20 prosent på ti år. Det er ingen som ønsker en for stor andel av minoritetsspråklige, hverken minoritets- eller majoritetsforeldre, forklarer Zweidorff, og viser til forskning som sier at 40 prosent er det optimale. Likevel ser verken elevene eller de ansatte på det høye tallet som noe negativt. – Andre tror at vi har et problem, at vi er belastet. Men vi ser på mangfoldet som en ressurs, sier Zweidorff. Fantastisk omdømmeløft For et år siden mottok skolen Benjaminprisen for sitt mangeårige arbeid mot rasisme og for inkludering. – Det var et fantastisk omdømmeløft og en voldsom anerkjennelse av oss som jobber her og av elevene, sier Holter. – Folk er stolte over å jobbe her. Slik har det ikke alltid vært, sier kollega Zweidorff. Han nevner kulturforskjeller, ulikt syn på barneoppdragelse og barnets plass i familien som to av de største utfordringene for den flerkulturelle skolen. Det setter høye krav til kommunikasjon. – Vi bruker mye tid på å kommunisere med foreldre. Vi snakker sammen og jobber for å forstå hverandre. Det er morsomt, og det beriker oss, syns Holter. Hun beskriver minoritetsforeldrene som både nysgjerrige og engasjerte. Over 30 nasjonaliteter På Hagaløkka skole markerer de hvert år FN-dagen, med over 30 flagg i flaggborgen. Hagaløkka har Asker kommunes velkomstgruppe for barn som kommer fra et annet land og ikke kan norsk. Der får de et år intensiv norskopplæring før de finner 18 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL