Det er viktig å legge til rette for at ungdommene velger å gå inn i relevante yrker etter endt fagbrev, og at de får tilbud om jobb.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Ei gåve til Karmøy I Karmøy fikk alle tilsette i tiltak og tenester for personar med utviklingshemning høve til å prøve ut e-læringsprogrammet Mangfold og muligheter. Tilsette med høgskuleutdanning, fagbrev og vikarar utan formell kompetanse seier alle at kurset var nyttig. Side 30 ˇ€‹ Bunden og ubunden arbeidstid Uten mer penger eller økt grunnbemanning måtte ansatte og ledelse i Time kommune tenke nytt for at flere skulle få økt stillingsandel. Løsningen ble en kombinasjon av bunden og ubunden arbeidstid. Side 38 ˇ€‹ Barn har rett på palliativ behandling Til tross for at det i mange land er utviklet programmer for å gi palliativ behandling til barn, har vi i Norge i dag ingen egne enheter eller barnehospicer som tilbyr dette. Det er en menneskerett å få best mulig hjelp fra kvalifisert helsepersonell, skriver fokusforfatteren. Side 40 Trener kropp og hode hver dag Det gjelder å se og bruke de ferdighetene som fremdeles ligger i kroppen. For også en gammel kropp husker; hendene vet hvordan det var å bake kake, og føttene kan fremdeles danse og gå. På Aspelund dagsenteret i Alta trener de kroppen og hodet  og lattermusklene  hver eneste dag. Side 32 Fagbladet 1/2012 > 27 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2012 fbseksjonHEL