Helse og sosial Carema gir opp sykehjemsdriften Omsorgsselskapet Carema selger nå all sin omsorgsvirksomhet til Unicare helse AS. Salget skjer i etterkant av at Carema fikk kraftig kritikk for sin sykehjemsdrift i Sverige. En ansatt sto fram og fortalte at de ansatte ved ett av sykehjemmene deres etterlot en døende mann med dødsangst foran tv-skjermen og stengte døra. På et annet sykehjem måtte beboere sove på gulvet i månedsvis. Virksomheten til Carema var svært profitabel. Overskuddet ble på oppfinnsomt, men lovlig vis overført til skatteparadiset Jersey. Administrerende direktør for Carema Norge, Anne Bråthen, sier at salget ikke har noen betydning for de ansatte.    VEV Barna er usynlige Selv om barnet skal være hovedpersonen i barne- vernssaker, er barnevernet mest engasjert i arbeidet med for- eldrene, viser doktorgradsarbeidet til Øivin Christiansen ved Uni- versitetet i Bergen (UiB). Han sier til UiBs nettavis at barnevernet har føringer som kan komme i konflikt: På den ene siden skal de sikre barna mot sviktende omsorg. Samtidig skal de støtte foreldrene i foreldreoppgaven.    KES AMBASSADØR: Kristin Halvorsen mener Unni Granberg Selte er et forbilde som vil trekke til seg flere ungdommer til helsearbeiderfaget. På jobb med hender og hjerte Unni Granberg Selte kom til Oslo sammen med mange glade sambygdinger da hun hentet hjem tittelen Hele Norges helsefagarbeider. Hjelpepleieren fra Hole i Buskerud møtte både utdanningsminister Kristin Halvorsen og seksjonsleder Kjellfrid Blakstad i slutten av november. Ambassadør for faget Kristin Halvorsen sier at Unni Granberg Selte er en flott ambassadør for helsearbeiderfaget. Hun syns kampanjen for å finne fram til gode yrkesutøvere er et positivt bidrag til arbeidet for å øke rekrutteringen. Unni Granberg Selte er først og fremst stolt. – Men kan jeg bidra til at flere velger å bli helsefagarbeider, er jo det det viktigste, sier hjelpepleieren som gleder seg til hver natt på jobb. Fortsett å stråle Blant de glade sambygdingene var ordfører Per Ragnvald Berger. Han er stolt over Unni Granberg Selte, men også over Hole kommune. – Vi blir lagt merke til for den gode omsorgen du og alle kollegene dine gir, sa han. – Du arbeider med hjertet. Måtte du fortsette å stråle, sa han under markeringen i Fagforbundets lokaler. En engel på natta Det var kollegaen Lisbeth Grøthe som hadde lansert Unni Granberg Selte som kandidat til Hele Norges helsefagarbeider. De to har arbeidet sammen på Sundjordet bofellesskap i Hole kommune hvor Unni er nattevakt. «Med forståelse og empati takler hun mange vanskelige situasjoner på arbeidsplassen med respekt for både pasienter, pårørende og medarbeidere,» skriver Grøthe blant annet i sitt brev til juryen. God rollemodell Både forslagsstilleren og juryen la vekt på at Unni Granberg Selte er en god rollemodell for elever og lærlinger på arbeidsplassen. Marte Saugstad, prosjektleder for Hele Norges helsefagarbeider, møtte og filmet kandidatene fra hvert fylke og presenterte dem for den nasjonale juryen. Her sitter representanter fra Helsedirektoratet, LO, Spekter, Virke, KS, Verdighetssenteret i tillegg til Fagforbundet som drifter prosjektet. Fra Fagforbundet får både forslagsstiller og vinner en faglig premie; deltakelse i Verdighetssenterets kurs Lære – for å lære videre med oppstart nå i januar. Kurset går over ett år og har fire enkeltseminarer. Tekst og foto: KARIN E SVENDSEN 28 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL