Vertshuset eldresenter Dagsenteret for personer med demens er lokalisert i Vertshuset eldresenter. Her er også et annet dagsenter for eldre, 36 omsorgs- boliger, hvorav åtte er forbeholdt personer med begynnende demens. Kommunens hjemmesykepleie og frivillighetssentralen er lokalisert i Vertshuset. Her er også fotpleier og fysioterapeut. Mennesker som bor hjemme, kan få en plass på dagesenteret hvis de har behov for aktivisering, rehabilitering, eller hvis de ønsker å komme seg ut av en isolert tilværelse. Dagsenteret kan også brukes som avlastning for pårørende. 08.30 til 15 alle hverdager. Lag og foreninger bruker lokalene på kveldstid. Blant dem som ofte benytter lokalene, er seniordansen, pensjonistforeningen og andre brukerorganisasjoner. Dagsenteret er åpent fra klokka 32 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL