Noen baker, andre leser avisa. På Aspelund dagsenter i Alta gjør alle det de er best til. – Her har vi det nydelig og en halv, erklærer Inger Lise Thomassen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Latteren står i taket rett som det er. Damene på Aspelund dagsenter i Alta leser nemlig avisa. Og den leser de med blikk for alt som kan leses eller vris til det lattervekk- ende. Inger Lise Thomassen har funnet fram til en artikkel om speed-dating. Hun leser høyt og lufter spørsmålet om hvem som kan tenke seg noe sånt. Lek med ord – Speed-dating må være litt av en påkjenning, ler Alida, en av de sju som jevnlig tilbringer dagen på dagsenteret. Hun tror de alle er for gamle for både speed og dating. Margit støtter henne og minner om at det er en tid for alt. – Man må slutte mens leken er god, legger hun til. Det er alle enige i. – Enig og tro til Dovre faller, konkluderer Inger Lise før hun blar videre i avisa og ser at kongen Northug skal trene sammen med en av naboene til Aslaug Losvar i Tverrelvdalen. Nå følger en runde om Petter Northug og alle bragdene hans før Inger Lise tar runden og forteller og spør litt om Tverrelvdalen og om hjemstedene til de andre. Ordene blir kastet opp i lufta, blir fanget av samtalepartneren, får ny form og vekker smil og latter. Både hjerne- og lattermuskler blir trimmet i løpet av formiddagskaffen. – Du Dagny, kommer ikke du fra Gakori, du må da være en ekte gakorianer? Og Signe som har bodd i sentrum av Alta hele sitt liv, er en ekte sentrumianer. Applaus! Den kjappe replikken og den gode latteren rammer inn de daglige møtene på senteret. Oppstår en pause i samtalen, er det fordi siste taler fortjener applaus. Når de får vite at Fagbladet er blitt tipset om at dagsenteret i Alta er så bra, må de klappe. – Kompetansesenteret syntes også det var en god idé å skrive om dere. – Det må vi klappe for, utbryter Inger Lise og får alle med på nok en applaus – for kompetansesenteret og for Fagbladet. Men først og fremst for alle på dagsenteret som er så flinke til å skape gode dager for seg selv og hverandre. Kan mer enn de vet Inger Lise Thomassen, vernepleier og daglig leder ved dagsenteret, og de tre hjelpepleierne er mestere i å skape god og trygg atmosfære. Brukerne, som alle har fått en demenslidelse, men som fremdeles bor hjemme, blir oppmuntret til å gjøre det de liker. – Alle kan noe, og alle stiller opp med det de kan, sier Thomassen. > DU KAN: – Du er fremdeles en mester på skuffekake, forsikrer Inger Lise Thomassen. Aslaug Losvar er ikke lett å overbevise, men alle blir fornøyd med resultatet. Fagbladet 1/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonHEL