Alle har behov for å uttrykke seg. Når ordene forsvinner, er det ekstra godt å finne andre måter å uttrykke seg på. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Skaper gode STOLT KUNSTNER: Emil Kristian Johansen syns det er fint å se sine egne bilder på utstillingen. Her sammen med Merethe Klæboe og datteren Eva Dobloug. øyeblRikk Hamar kommune har brukt midler fra Den kulturelle spaserstokken til malerkurs på byens fire sykehjem. Kunstterapeutene Merethe Klæboe og Elin Tilrem innredet verksted og samlet seks beboere på hvert sykehjem til å uttrykke seg på lerret eller papir. Hver gruppe kom sammen åtte ganger, og arbeidet da to–tre timer i strekk. – Noen kastet seg uti det med en gang. Andre måtte lokkes, forteller Klæboe. – Mange sa at de aldri hadde vært flinke til å tegne og male. Da måtte vi lirke litt for å hjelpe dem over den terskelen. Gode øyeblikk Målet med kurset og timene foran lerretet er å skape gode øyeblikk. – Det er viktig for alle mennesker å føle mestring. Men spesielt viktig er det for dem som har en demenslidelse, og som opplever så mange funksjonstap og nederlag ellers, sier Merethe Klæboe. Og etter stemning og kommentarer å dømme er utstillingen en avslutning på en rekke gode øyeblikk. Mange viser stolt fram det de selv har skapt, og blir takknemlige over all rosen. Mulig for andre Hamar er undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark fylke. Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen sier at de derfor har ansvar for å spre gode metoder til andre kommuner. Ikke alle har kunstterapeut, men Merethe Klæboe og Elin Tilrem vil gjerne kurse ansatte utenfor Hamar også. ådhuset i Hamar hadde før jul en helt unik kunstutstilling. Om lag 30 av byens sykehjemsbeboere stilte ut noen av sine bilder etter åtte dager på kurs. Under åpningen av utstillingen Kunsten å komme til uttrykk kom mange av dem sammen med pårørende og pleiere for å se sine egne verk på veggen. Spaserstokk – Jeg vil ikke akkurat kalle det kunst, sier Emil Kristian Johansen. Men han er fornøyd med det varme lyset i vinduene på hytta han har malt. USH Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USH) ble etablert i alle fylker i 2010 gjennom sammenslåing av Undervisningssykehjem og Undervisningshjemmetjenester. SPASERSTOKKEN Alle kommuner har siden 2007 hatt mulighet til å søke midler gjennom Den kulturelle spaserstokken til Kulturdepartementet blant annet for å gi eldre innbyggere et tilpasset kulturelt tilbud der de befinner seg i dagliglivet. 36 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonHEL