Slipper ekstravakter Kjersti Thu jobber som helsefagarbeider ved Bryneheimen. Hun var opprinnelig ansatt i halv stilling, men fikk den utvidet til 70 prosent. 50 prosent av hennes arbeidstid er bunden, mens 20 prosent er ubunden. Thu syns dette har både positive og negative sider. – Jeg er glad for at jeg har fått 70 prosent stilling, for det var dette jeg ønsket. Men jeg skulle aller helst hatt 70 prosent i bunden tid. Det er litt slitsomt å måtte velge ekstravaktene for å fylle opp den ubundne tida, sier hun. Thu skulle gjerne hatt en enklere ordning, gjerne som en «plukkliste» av ledige vakter på nettet. Da kunne hun også hatt full oversikt over hvordan hun Kjersti Thu, helsefagarbeider ved Bryneheimen. ligger an i å fylle opp den ubundne tida. Og akkurat det har kommunen planer om allerede i år. Thu setter pris på at hun slipper å jakte på ekstravakter. – Det er mindre spørsmål om å ta ekstravakter. Og skulle jeg bli ringt opp, kan jeg med mye bedre samvittighet takke nei, sier hun. FORNØYD: Judith Lende Høyland (t.v.) og Anita Morales Stokdal fra Fagforbundet er begge fornøyd med at 59 personer har fått økt sin stilling, og at 12 ansatte har fått fulltidsjobb gjennom prosjektet Fulltidsorganisering. det er kommunen som er arbeidsgiver, ikke de enkelte avdelingene, men mange har et eierforhold til sine brukere og sin avdeling, sier Stokdal. Av dem som oppnådde full stilling gjennom prosjektet, var det flest helsefagarbeidere. Grunnen til det er enkel: Sykepleierne hadde større stillinger i utgangspunktet. På samme lag Både Stokdal og Mesfin framhever det gode samarbeidet mellom fagforening og kommuneledelse i Time. Dette mener de var en forutsetning for de gode resultatene. – Vi kan diskutere og være uenige, men det er ryddige samarbeidsforhold og rom for uenighet, sier Stokdal. – Nøkkelen er å spille på lag med fagforeningene, nikker Mesfin. Fagbladet 1/2012 > 39 torsdag 9.00-14.45 HELG! Turnusmøte GOD mandag kl. 12.00 fbaargang2012 fbseksjonHEL