Seksjonsleder Årets beste arbeidsgiver Fagforbundets sykehuskonferanse, Sykehus i endring, vil rette oppmerksomheten mot det positive utviklingsarbeidet som foregår ved mange sykehus. Sykehuskontoret etterlyser derfor forslag på kandidater til prisen som årets beste arbeidsgiver i sykehus. – Vi ønsker å fokusere på sykehus og avdelinger som legger til rette for medinnflytelse, bedre arbeidsmiljø og høyere kvalitet på tjenestetilbudet, sier Inger Åfoss, leder for Fagforbundets sykehuskontor. Ett kriterium for å få prisen er at arbeidsgiver tilrettelegger for arbeid som forbedrer arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbud gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte. – I årets utvelgelse legger vi NOEN VIL OG KAN: – Fagforbundet vil berømme de som bruker avtalen mellom Spekter og Fagforbundet, sier Inger Åfoss. vekt på om arbeidsgiveren arbeider i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Spekter og Fagforbundet. Vi ønsker å se resultater i form av flere hele, faste stillinger og flere lærlingplasser, sier Åfoss. Fristen for å foreslå kandidater er 25. januar. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Marie Bergman på Kreativ omsorg 2012 Den svenske artisten Marie Bergman vil opptre sammen med Audun Myskja på årets Kreativ omsorg i Drammen til våren. Marie Bergman har takket ja til å komme til Drammen og Kreativ omsorg i april. Konferansen arrangeres årlig av Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Audun Myskja er allerede kjent for mange tidligere deltakere, men dette er første gang han vil opptre sammen med Marie Bergman. De om lag 150 deltakerne på konferansen vil få høre de to som en del av det faglige programmet på dagen. I tillegg vil de opptre under middagen. Rådgiver Hermann Albert i Fagforbundet gleder seg på vegne av deltakerne, men frykter at mange ikke får plass. – Det er veldig spesielt for oss å ta imot en artist av dette formatet, sier han og viser til Bergmanns lange karriere blant annet i Family Four og som soloartist. – Bergman har ikke bare lang erfaring som artist, men også som gjesteforeleser både på Visskolan i Västervik og viselinjen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, sier en optimistisk arrangør. Tekst: KARIN E.SVENDSEN Relevante og ønskede lærlinger En fersk rapport fra Fafo er hyggelig lesning. Den viser at praktisk talt alle pleie- og omsorgssjefer i kommunene mener at helsearbeiderfaget har svært stor eller ganske stor betydning for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen viser at vi er på god vei, men den avdekker også en rekke svakheter. Det er bra at 92 prosent av kommunene har lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Det er også hyggelig at omtrent ni av ti av disse lærlingene svarer at de trives, de syns de får en opplæring som er relevant og ønsker å fortsette i faget. De er mer fornøyd med opplæringen i faget enn andre lærlinger og syns det er god sammenheng mellom det de lærer på skolen og det de lærer i arbeidslivet. Det er viktig å legge til rette for at ungdommene velger å gå inn i relevante yrker etter endt fagbrev, og at de får tilbud om jobb. Men dessverre er ikke alt rosenrødt. Flertallet av de kommunale lederne svarer at de både trenger og verdsetter disse arbeidstakerne, og at de mener flere arbeidstakere med fagbrev vil øke kvaliteten. Likevel får de ikke jobb. Undersøkelsen avdekker at omtrent seks av ti helsefagarbeidere får tilbud om jobb etter endt læretid. Det er lavere enn i andre deler av arbeidslivet. Det virker ikke som fagopplæringen er etablert som veien inn i yrket, skriver Fafo. Det kan de ha rett i. KJELLFRID T. BLAKSTAD Halvparten av lærlingene ønsker å ta høyere utdanning etter endt fagbrev. Det er mange. Det er viktig å legge til rette for at ungdommene velger å gå inn i relevante yrker etter endt fagbrev, og at de får tilbud om jobb. Vi må også legge mye bedre til rette for at de ansatte kan bygge videre på den utdanningen de allerede har tatt, gjennom bedre tilbud om etter- og videreutdanning. 42 > Fagbladet 1/2012 Foto: Ulla Montan fbaargang2012 fbseksjonHEL