Råvarer er redningen " Med Barentshavet som ny energiregion i Europa, gode utsikter for mineralutvinning i nord, (...) står vi foran et spennende kapittel i Nord-Norges og Norges historie, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da regjeringen la fram sin Nordområdemelding sist høst. Slik sett er Kvalsund helt i takt med det som regjeringen legger opp til. Det er råvarene både ordføreren og en stor del av innbyggerne håper skal bringe kommunen inn i ei ny tid. Gruvedriften i Ulveryggen ble nedlagt i 1980 fordi den ikke lenger var lønnsom. Siden den gang har kobberprisene på verdensmarkedet skutt i været. Nye undersøkelser viser at det ligger kobber for 16 milliarder i fjellet, og ifølge Nussir kan full drift i gruvene gi kommunen 150 til 200 etterlengtede arbeidsplasser. Hvis kommunestyret og reindriftsnæringa vil. Sårbar urbefolkning En stor del av innbyggerne i Kvalsund har samisk bakgrunn, og størstedelen av kommunens arealer brukes som beite- og trekkområde for rein. Ifølge en rapport utarbeidet av Northern Research Institute vil den planlagte utbyggingen av kobbergruvene i Kvalsund ramme 10.000 rein. Reineierne har levert innsigelser både mot gruvedrift og de to vindmølleparkene som planlegges i kommunen. På etterskudd " Det er store ting. Veldig store ting, sier teknisk sjef i kommunen, Trygve Nilsen, som så langt har vært kommunens eneste mann til å håndtere de ambisiøse planene. Gruvedrift, vindkraftverk og tilhørende utbygging av boliger og kommunale tjenester krever omkalfatring av både areal- og reguleringsplan. En prosess som vanligvis tar to tre år. " Vi er allerede litt på etterskudd i plan- > Fagbladet 1/2012 > 9 fbaargang2012 fbseksjonKIR