Samhandlingsreformen pålegger kommunene et mye større ansvar for folkehelsearbeidet, og det burde love godt for oss som jobber med kultur.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Dyktige fagfolk Barne- og ungdomsarbeidere må anerkjennes som praktisk pedagogiske arbeidstakere, mener Fagforbundet som har satt ned ei arbeidsgruppe som skal se nærmere på utdanningen som tilbys. Side 28 ˇ€‹ På vakt Fra domkirketårnet i Oslo hadde brannvaktene utsikt over store deler av hovedstaden. I dag finner du verdens eldste og høyeste brannmuseum 197 trappetrinn opp i tårnet. Side 30 ˇ€‹ Folkehelse og samhandling Gjennom samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven legges det økt vekt på forebygging for å bedre befolkningens helse. Der kan mange yrkesgrupper bli en viktig ressurs, skriver fokusforfatterne. Side 36 En hemmelig verden Bak store panoramavinduer i Kulturhuset i Stockholm fins det en bibliotekverden for dem under 13 år. Her er det også et voksenfritt og hemmelig sted bare for dem mellom 10 og 13 år. Side 32 Fagbladet 1/2012 > 27 Foto: Maria Annas fbaargang2012 fbseksjonKIR