Foto: Scanpix KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger BARN OG KULTUR:  Alle barn må få et kulturskoletilbud, mener Anniken Huitfeldt Bedre samarbeid mellom skole og kulturskole KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk "     Sorg og sorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no Regjeringen vil sette i gang en prøveordning med kulturskoletilbud på skolens barnetrinn i noen utvalgte kommuner. Det er opp til hver kommune som deltar, om tilbudet skal organiseres i samarbeid med SFO eller ikke. Formålet er å se om bruken av skolen som arena for gratis kulturtilbud skaper mer inkluderende tilbud enn dagens kulturskole. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen håper dette i tillegg kan legge bedre til rette for kombi- nerte stillinger i kulturskolen i samarbeid med skoleverket. Mens kulturminister Anniken Huitfeldt sier dette handler om å gi et kulturskoletilbud til alle, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Hoveddelen av midlene i 2012 vil gå til prosjekter med kombinerte stillinger i kulturskole og skole/SFO. Noen av prosjektene som allerede har fått støtte de siste to årene, og som er spesielt gode, vil bli videreført i 2012.    IVR www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Folkeuniversitetets helsefagskole Videreutdanning av helsepersonell  et av virkemidlene i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen. Kompetanseheving for fremtidens helse- og omsorgstjeneste! Fortløpende opptak studiested Lillestrøm folkeuniversitetet.no    tlf: 03838 Lærlinger trives på jobb Ni av ti lærlinger sier at de trives på arbeidsplassen. Flertallet oppgir også at de er motivert for å lære på arbeidsplassen. Det viser svarene fra Lærlingundersøkelsen 2010 2011. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Fafo og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning gjennomført en analyse av data fra åtte fylker. Rapporten viser hvordan lærlingene oppfatter sitt lærings- og arbeidsmiljø, og hvordan dette varierer mellom fylker og fag. Undersøkelsen er primært rettet mot lærlinger i siste læreår. Bare 18 prosent av elektrolærlingene svarer at læreplanen brukes i stor eller svært stor grad når opplæringen skal planlegges og vurderes. Til sammenlikning svarer 58 prosent av lærlingene innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget at de bruker læreplanen. Bruk av læreplanen ser ut til å henge sammen med lærlingens generelle tilfredshet.    IVR Fagbladet 1/2012 > 29 Gratis utdanning! fbaargang2012 fbseksjonKIR