STORTRIVES: Amanda Stenberg er utdannet statsviter og er strålende fornøyd med å jobbe med å utvikle bibliotektilbudet for ungdom mellom 10 og 13 år. Foran de store panoramavinduene mot Sergels Torg er det bygd et spesialmøbel hvor barna både kan sitte og ligge alene eller i grupper. Midt i det store rommet svinger en rød sofa seg, og bøkene står både i vanlige bokhyller eller henger ned fra taket. – Bibliotekene satser på småbarn eller tenåringer, og aldersgruppa 10–13 år har falt utenfor, sier statsviter og bibliotekar Amanda Stenberg. Hun er utdannet statsviter. Kollegane hennes på TioTretton er kulturvitere, journalister og dramapedagoger. TioTretton er verdens første bibliotek for 10–13-åringer. Her har ikke voksne, småsøsken eller eldre tenåringer adgang! Ikke tyggegummi heller. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: MARIA ANNAS – Her skal det være rom for å spørre om alt, blant annet kan de unge sende inn spørsmål til «Kropp och Knott». En av kollegaene mine har jobbet med seksualopplysning i RFSU. Temaet denne høsten er Kjærlighet og Sommerfugler i magen. Kan lykke gjøre vondt? Hvem reparerer et knust hjerte? Ingen egen klubb Biblioteket satte ned en referansegruppe med blant annet forskere fra Senter for barnekulturforskning. De hadde 32 > Fagbladet 1/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR