ganisasjonslivet gir gleden ved å få til ting sammen, konserter og teater kan gi oss verdifulle pustehull i en travel hverdag. For barn og unge er kultur- og fritidsaktiviteter en kilde til lek og læring som gir varige spor. Nyere forskning viser at kunst- og kulturopplæring har en mengde positive ringvirkninger: Konsentrasjonsevne, et godt selvbilde, og evne til å møte kompleksitet og ledererfaring. Gode relasjoner og meningsfylte aktiviteter reduserer sannsynligheten for sykdom, og er viktige faktorer for god helse. Statistikken viser dessverre at mange barn og unge ikke tar del i slike aktiviteter. De mister verdifulle ressurser på veien mot voksenlivet. Fagforbundet ønsker at alle barn og unge skal ha tilgang på gode kulturtilbud, uten at det koster skjorta å delta. For de mest utsatte barn/unge er kommunens kultur- og fritidstilbud ekstra viktig, likevel er det ikke lovpålagt, og ofte blir det en salderingspost når budsjettet skal vedtas. Kulturskolene må få venteliste og prisgaranti, og fritidsklubbene må kvalitetssikres og lovfestes. Gode møtesteder er viktige for et- hvert lokalsamfunn. Biblioteket et av de viktigste møtestedene for en stor del av befolkningen. Her treffes unge, voksne og eldre, på tvers av interesser og etnisk bakgrunn. Bibliotekene gir tilgang til informasjon, kulturopplevelser og kompetanse – helt gratis! Biblioteket spiller en stor rolle i forhold til leseferdigheter og kulturforståelse for innvandrerbefolkningen, og har sannsynligvis et stort og ubrukt potensial i forhold til ungdom og utdanning. Vi oppfordrer alle til å snakke mer om folkehelse og hva vi kan bidra med der vi jobber. FOLKEHELSE: Forebygging er et middel til å skape et grunnlag for god helse. For barn og unge er kultur- og fritidsaktiviteter en kilde til lek og læring som gir varige spor. Fagbladet 1/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKIR